Nemocným dětem pomáhá relaxační místnost

(Horácké noviny, 17. 2. 2012)

Třebíč - Už od nového roku slouží zdravotně znevýhodněným dětem, které navštěvují Základní školu Třebíč na Cyrilometodějské ulici, nová psychorelaxační místnost. Pod názvem učebna smyslové výchovy se skrývá prostor, který pomáhá k uklidnění a uvolnění dětem vážně tělesně nebo duševně nemocným. Srdcem místnosti je široká vodní vyhřívaná postel. K uvolnění má pomoci celá řada světelných efektů, aromadifusér nebo audiosystém na přehrávání relaxační hudby, Nechybí ani hudební nástroje, které děti motivují a rozvíjejí. Škola mohla učebnu na svém pracovišti zřídit díky podpoře Nadace ČEZ, která zařízení podpořila už v minulosti.

Vendula Krausová

 

Tradiční výstava na (ne)tradičním místě

(Horácké noviny, 1. 6. 2012)

Třebíč – V sobotu odpoledne dvorek restaurace U Dubu alias Hostelu začal nabývat podobu, kterou známe z předloňska. Že si ji nemůžete vybavit? Tak tedy s nápovědou: kam oko dohlédne, tam originální výtvarná díla vzniklá v Základní škole Třebíč – Cyrilometodějská 22 a aktuálně i fotografie členů třebíčské klubu Trefos. Ano, na dvorek se vrací tradiční doprovodná akce hudebního festivalu Zámostí. Vernisáž proběhla v úterý odpoledne a hudební doprovod obstarala formace Future Mothers ve složení V. Bartoš, Láďa a El Mariin. Tradičním místem tzv. Open Performance bývala zámecká konírna, a nebýt rekonstrukce zámku, výstava by tam byla patrně i dnes. Loňským přesídlením do foyer divadla Pasáž výstava sice získala novou dimenzi, ale vzdálenost od centra dění se podepsala na slabší návštěvnosti. Proto letos volba opět padla na útulné prostředí dvorečku. Výstava, kterou finančně podpořil Fond Třebíč, o. p. s., bude opět prodejní a výtěžek bude sloužit k nákupu barev a materiálu pro dílnu ve zmíněné základní škole. „Díky této akci je naše výtvarná dílna soběstačná,“ uvedl organizátor Artuš Adámek. Ten, kdo vernisáž nestihl, má možnost výstavu navštívit až do 25. srpna.

Viktor Velek

foto: HoN: Jan Uher 

Mluvím, i když nemluvím, díky IPadu

(Horácké noviny, 20. 11. 2012)

Třebíč - Na ZŠ Třebíč, Cyrilometodějská 22, vyučujeme žáky s lehkým, středně těžkým až těžkým mentálním postižením, s kombinovanou vadou, poruchou autistického spektra, často nemluvící a imobilní. Od jara 2012 mají naši žáci možnost využívat nové výukové pomůcku, jedná se o bezklávesové dotykové počítače tzv. tablety. V současné době máme pro výuky k dispozici 4 IPady pro základní školu speciální a 6 IPadů pro základní školu praktickou. Využití IPadů a aplikací (programů) znamená převrat asistenční komunikace pro tyto žáky. Pokud jsme neměli možnost využívat moderních možností, které poskytují tablety, používali pedagogové a rodiče různé podoby obrázkových komunikačních tabulek, zjednodušený znakový jazyk, drahé PC programy nebo pomůcky s hlasovým výstupem, které ale mají omezené možnosti. V současnosti jsou aplikace pro využití AAK (alternativní a augmentativní metody komunikace) nejvíce doporučovanou a rozvíjející se formou náhradní komunikace. Aplikace jsou převážně v anglickém jazyce, některé se dají přemlouvat do češtiny. Učíme žáky, kteří nemohou užívat běžnou mluvenou řeč a často mají poškozenou jemnou motoriku, tudíž využití tabletů pro komunikaci je pro nás i žáky velkým přínosem. Tablet se jednoduše ovládá a mluví. Na práci s tabletem si rychle zvykli i žáci, kteří neměli zájem o výukové programy na počítači, či z důvodu motorických nemohli ovládat myš. Najednou na ně po dotyku obrazovky obrázky mluví, mění se a jinak reagují. Žáci mají z práce radost a velice je to baví. Jednoduchým dotykem si žáci vyberou z nabízených obrázků, fotografií a přístroj za ně řekne větu. Pro výuku na naší škole se naskýtá nepřeberné množství využití tabletů, ne pouze možnost zlepšení komunikace se žáky. Aplikace lze využívat v podstatě ve všech výukových předmětech pro procvičování učiva. Na ulici Zahradníčkové, kde je odloučené pracoviště naší školy, se dvěma rehabilitačními třídami, nejvíce využíváme pro výuku aplikace, které nahrazují běžnou komunikaci, procvičují slovní zásobu, tvary, barvy, rozdíly. Jsou vyvinuty české aplikace pro výuku počátečního čtení, které obsahují analyticko -syntetická cvičení, lze procvičovat grafomotoriku atd… Na tabletech je možné stahovat přírodovědné encyklopedie, které se jednoduše dají díky skladnosti nosit do terénu při výuce v přírodě. Není možné vyjmenovat všechny možnosti, které nový moderní “elektronický zázrak“poskytuje pro zkvalitnění a zpestření výuky. Věříme, že tento produkt může podpořit vývoj dětí a to nejen těch, co z důvodů řečového, motorického, mentálního nebo jiného vývojového postižení mají obtížnou komunikaci s okolím. Využití IPadů pro komunikaci dokáže některým dětem usnadnit život a překročit bariéru jinakosti a pomoci rodičům pedagogům k jejich porozumění.

Napsala Jana Bartíková
a kol. učitelů ZŠ Třebíč,
Cyrilometodějská 22

Předvánoční ladění se vydařilo

(Horácké noviny, 18. 12. 2012)

Třebíč – Stalo se již tradicí, že se v prostorách rehabilitačních tříd ZŠ Cyrilometodějská v budově v Zahradníčkově ulici každým rokem koná předvánoční setkání. Ani letošek není výjimkou. Ve čtvrtek 13. prosince se sešly paní učitelky s maminkami a rodinnými příslušníky žáků při vánočním tvoření. „S rodiči se setkáváme dvakrát ročně, v létě při opékání a pak před Vánoci při tvoření. Jde o to, abychom se setkali, poznali se. Maminky si nekonformním způsobem mezi sebou vyměňují informace. Řeknou se mezi sebou o různých nadacích, fondech, jak je možné získat kompenzační pomůcky, příspěvky, peníze na auto, zvedáky a podobně,“ přiblížila nám učitelka Jana Bartíková. Pod šikovnýma rukama během dopoledne vznikly krásné dekorace a svícny třeba na svátečně prostřený stůl. „Zavedly to paní učitelky, už se takto scházíme počtvrté. Každý rok vyrábíme něco jiného. Loni jsem do školy přinesla dekoraci na stůl a ta se natolik líbila, že mě letos paní učitelky požádaly, zda bych nevymyslela něco, co bychom si mohly společně vyrobit,“ svěřila se Markéta Zadražilová z Třebíče, maminka žáka tamní šesté třídy. Předvánoční setkávání vnímá jako dobrou příležitost ke vzájemnému seznámení. „Vozíme sem děti, spíš se jen míjíme. Většina dětí chodí každý den jinak, takže se třeba ani nepotkáváme. Je to příjemné, něco si vyrobíme, vánočně se naladíme. Poradíme si, pobavíme se, vyměníme si zkušenosti,“ shrnula. Dvě rehabilitační třídy spadají pod ZŠ Cyrilometodějskou. K denní povinné školní docházce tam dojíždí celkem třináct dětí z celého okresu – z Náměště nad Oslavou, Jaroměřic nad Rokytnou, Heraltic, Číměře, Třebíče a okolí. „Vyučujeme podle rehabilitačního programu pomocné školy, dnes tedy podle vzdělávacího plánu pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním hendikepem, v některých případech i tělesným defektem,“ upřesnila Bartíková. Každý žák má individuální učební plán kombinovaný se stacionářem. Maximální týdenní výuka je dvaadvacet hodin. Denně se ve škole setkává okolo pěti dětí. V dvou třídách se jim věnuje šest párů rukou – učitel, vychovatel a asistent pedagoga.

Text a foto HoN: Martina Chromá