Dne 25.5.2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES/obecné nařízení o ochraně osobních údajů, /GDPR/. Škola vystupuje jako správce osobních údajů žáků a zaměstnanců školy. Naprostou většinu osobních údajů shromaždujeme a spravujeme na základě právní povinnosti či oprávněného zájmu. Na ostatní údaje nespadající do výše zmíněných kategorii potřebuje škola informovaný souhlas. Škola k výše uvedenému datu jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů /DPO/: Artuš Adámek, tel. 731 682 439, email: artus.adamek@seznam.cz

Datové sady organizace