Třídnictví ve školním roce 2018/2019:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA + ZŠ PRAKTICKÁ (8.,9.roč.) :  
III. A (1., 2., 3. roč.) Mgr. Ladislava Duranová
V. A (4., 5. roč.) Mgr. Jana Čechová
VI. A (6. roč.) Mgr. Jana Chudobová
VIII. A (7., 8. roč.) Mgr. Lucie Vetchá
IX. A (9. roč.) Mgr. Hana Kolorosová


 


 
   
ZŠ SPECIÁLNÍ:  
III. B (1., 3., 4. roč.) Mgr. Jaroslava Hortová
V. B (5. roč)  Mgr. Martina Križanová
VII. A (6., 7. roč.) PaedDr. Blažena Vejtasová
VIII. C (8., 10. roč.) Mgr. Pavla Machátová
VIII. B (7., 8., 10. roč) Mgr. Renata Němcová 

 

 
   
REHABILITAČNÍ TŘÍDY:  
III. C (1., 3., 5. roč.) Mgr.et Mgr. Martina Syrová
VII. B (4., 7., 9., 10. roč.) Mgr. Renata Zavadilová
   
  učitelé bez třídnictví ve šk. r. 2018/2019:
  Mgr. Leoš Malec
   
   
školní družina: čtyři oddělení 1. a 2. stupně 
vedoucí vychovatelka Lenka Kučerová
vychovatelky Bc. Marie Handlířová, Bc. Ludmila Nováková, Dis. Linda Tomancová
internát: Miroslava Křivánková
zájmové kroužky:

logopedie
 
 

výtvarný kroužek

bazální stimulace

canisterapie

cvičení s jogou

sportovní kroužek


  
 

Mgr. Ladislava Duranová

Mgr.et Mgr. Martina Syrová
Mgr. Jaroslava Matyášová

 


 

PaedDr. Blažena Vejtasová

Mgr. Ladislava Duranová

Mgr. Karla Podešvová

Bc. Zuzana Vávrová

Mgr. Leoš Malec
 

odborné pracovny:

výtvarná dílna

snoezelen
školní dílna
cvičná kuchyňka

učebna logopedie a individuální výuky
tělocvična, školní pozemek, zahrada a arboretum
(pro výuku pěstitelských prací a  tělesné výchovy školní družinu,
odpočinek a zábavu)

školní jídelna: zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance školy
ceny obědů od 1. 1. 2018: 
pro žáky I. stupně (do 10 let věku):   24 Kč
pro žáky II. stupně (od 11 do 14 let): 26 Kč
pro žáky od 15 let:     28 Kč