Třídnictví ve školním roce 2020/2021:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA :  
I. A (1., 2., roč.) Mgr. Ladislava Duranová
IV. A (3., 4., 5. roč.) Mgr. Hana Kolorosová

VII. A (6., 7. roč.)

VII. B (7., 8. roč.)

Mgr. Jana Čechová

Mgr. Pavla Machátová

VIII. A  Mgr. Jana Chudobová
IX. A (8., 9. roč.)

Mgr. Leoš Malec

 
 
ZŠ SPECIÁLNÍ :  
II. A (1., 2., 3. roč.) Mgr. Jaroslava Hortová
V. A (5., 6., 7. roč.) Mgr. Lenka Cendelínová
VII. C  Mgr. Martina Križanová
VIII. B (8., 9. roč.) PaedDr. Blažena Vejtasová
VII. D (6., 7., 9.,10. roč.) Mgr. Irena Mertlová
IX. B (9., 10. roč) Mgr. Renata Němcová 
 
 
   
REHABILITAČNÍ TŘÍDY:  
V. B (3., 5., 7. roč.) Mgr. Jana Vechetová
IX. C (6., 9., 10. roč.) Mgr. Renata Zavadilová
   
  učitelé bez třídnictví ve šk. r. 2020/2021:
  Mgr. Milan Nechvátal , Mgr. Zdena Nejezchlebová
   
   
školní družina: pět oddělení 1. a 2. stupně 
vedoucí vychovatelka Lenka Kučerová
vychovatelky

 Bc. Ludmila Nováková, Bc.Linda Tomancová DiS., 

Alena Kožnarová, Miroslava Křivánková

   
zájmové kroužky:
 
 
 
 


logopedie 
 
 

výtvarný kroužek

Ruční práce a vaření
Hudebně dramatický
sportovní kroužek 
 
 
 
Mgr. Jaroslava Matyášová
 
 


 

PaedDr. Blažena Vejtasová

Ivana Kadulová

Alena Kožnarová
Mgr. Leoš Malec
 

odborné pracovny:

výtvarná dílna

snoezelen
školní dílna
cvičná kuchyňka

učebna logopedie a individuální výuky
tělocvična, školní pozemek, zahrada a arboretum
(pro výuku pěstitelských prací a  tělesné výchovy školní družinu,
odpočinek a zábavu)

školní jídelna: zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance školy
ceny obědů od 1. 9. 2019: 
pro žáky I. stupně (do 10 let věku):   27 Kč
pro žáky II. stupně (od 11 do 14 let): 29 Kč
pro žáky od 15 let:     31 Kč