Třídnictví ve školním roce 2022/2023:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA :  
I. A (1., 2., roč.) Mgr. Ladislava Duranová            email: l.duranova@specskolytrebic.cz
III. A (3. roč.) Mgr. Jana Chudobová                 email: j.chudobova@specskolytrebic.cz

IV. A (4., 5. roč.)

V. A (5., 6. roč.)

Mgr. Leoš Malec                           email: l.malec@specskolytrebic.cz

Mgr. Hana Kolorosová                 email: h.kolorosova@specskolytrebic.cz

VIII. A (7., 8. roč.)  Mgr. Pavla Machátová                  email: p.machatova@specskolytrebic.cz
IX. A (9.roč.)

Mgr. Jana Čechová                       email: j.cechova@specskolytrebic.cz
 

 
ZŠ SPECIÁLNÍ :  
II. A (1., 2., 5. roč.) Mgr. Martina Križanová               email: m.krizanova@specskolytrebic.cz
IV. B (2., 3., 4. roč.) Mgr. Jaroslava Hortová               email: j.hortova@specskolytrebic.cz
VII. A (6., 7., 8., 9. roč.)  Mgr. Lenka Cendelínová             email: l.cendelinova@specskolytrebic.cz
IX. B (2., 4., 9. roč.) Mgr. Renata Němcová                 email: r.nemcova@specskolytrebic.cz
IX. C (10. roč.) PaedDr. Blažena Vejtasová         email: b.vejtasova@specskolytrebic.cz
IX. D (8., 9.,10. roč) Mgr. Irena Mertlová                      email: i.mertlova@specskolytrebic.cz
   
   
REHABILITAČNÍ TŘÍDY:  
VII. B (5., 7., 9. roč.) Mgr. Jana Vechetová                  email: j.vechetova@specskolytrebic.cz
IX. E (2., 8., 10. roč.) Mgr. Renata Zavadilová              email: r.zavadilova@specskolytrebic.cz
   
  učitelé bez třídnictví ve šk. r. 2022/2023:
 

Mgr. Milan Nechvátal                  email: m.nechvatal@specskolytrebic.cz

 

Mgr. Zdena Nejezchlebová         email: z.nejezchlebova@specskolytrebic.cz

 

Mgr. Lucie Vetchá                        emaill.vetcha@specskolytrebic.cz

 

školní družina:

 

šest oddělení 1. a 2. stupně 

vedoucí vychovatelka Lenka Kučerová                         email: l.kucerova@specskolytrebic.cz
vychovatelky

 Bc. Ludmila Nováková, Mgr. Linda Tomancová DiS., 

Alena Kožnarová, Miroslava Křivánková, Zuzana Havlíčková

   
zájmové kroužky:


logopedie


výtvarný kroužek

Ruční práce a vaření
Hudebně dramatický
sportovní kroužek

 

Mgr. Jaroslava Matyášová


PaedDr. Blažena Vejtasová

Ivana Kadulová

Alena Kožnarová
Mgr. Leoš Malec

odborné pracovny:

výtvarná dílna

snoezelen
školní dílna
cvičná kuchyňka

učebna logopedie a individuální výuky
tělocvična, školní pozemek, zahrada a arboretum
(pro výuku pěstitelských prací a  tělesné výchovy školní družinu,
odpočinek a zábavu)

školní jídelna: zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance školy
ceny obědů od 1. 2. 2023: 
pro žáky I. stupně (do 10 let věku):   33 Kč
pro žáky II. stupně (od 11 do 14 let): 35 Kč
pro žáky od 15 let:     37 Kč