Třídnictví ve školním roce 2023/2024:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA :  
I. A (1., 2., roč.) Mgr. Ladislava Duranová            email: l.duranova@specskolytrebic.cz
IV. A (2., 3. roč.) Mgr. Jana Chudobová                 email: j.chudobova@specskolytrebic.cz

V. A (3., 5. roč.)

VI. A ( 6. roč.)

Mgr. Lucie Vetchá                        email: l.vetcha@specskolytrebic.cz

Mgr. Hana Kolorosová                 email: h.kolorosova@specskolytrebic.cz

VII. A (7. roč.)  Mgr. Jana Čechova                      email: j.cechova@specskolytrebic.cz
IX. A (8., 9.roč.)

Mgr. Pavla Machátová                  email: p.machatova@specskolytrebic.cz
 

 
ZŠ SPECIÁLNÍ :  
III. A (1., 2., 3. roč.) Mgr. Martina Križanová               email: m.krizanova@specskolytrebic.cz
III. B (3., 5., 6., 8. roč.) Mgr. Renata Němcová                 email: r.nemcova@specskolytrebic.cz

V. B (3., 4., 5. roč.) 

Mgr. Jaroslava Hortová               email: j.hortova@specskolytrebic.cz
VIII. A (7., 8., 9., 10. roč.) Mgr. Leoš Malec                           email: l.malec@specskolytrebic.cz
IX. B (10. roč.) PaedDr. Blažena Vejtasová         email: b.vejtasova@specskolytrebic.cz
IX. C (5., 9.,10. roč) Mgr. Irena Mertlová                      email: i.mertlova@specskolytrebic.cz
   
   
REHABILITAČNÍ TŘÍDY:  
VIII. B (6., 8., 10. roč.) Mgr. Jana Vechetová                  email: j.vechetova@specskolytrebic.cz
IX. D (3., 9., 10. roč.) Mgr. Renata Zavadilová              email: r.zavadilova@specskolytrebic.cz
   
  učitelé bez třídnictví ve šk. r. 2023/2024:
 

Mgr. Milan Nechvátal                  email: m.nechvatal@specskolytrebic.cz

 

Mgr. Zdena Nejezchlebová         email: z.nejezchlebova@specskolytrebic.cz

 

Mgr. Linda Tomancová DiS.        emaill.tomancova@specskolytrebic.cz

 

školní družina:

 

šest oddělení 1. a 2. stupně 

vedoucí vychovatelka Lenka Kučerová                         email: l.kucerova@specskolytrebic.cz
vychovatelky

 Bc. Ludmila Nováková             email: l.novakova@specskolytrebic.cz

Mgr. Linda Tomancová DiS.      email: l.tomancova@specskolytrebic.cz

Alena Kožnarová                       email: a.koznarova@specskolytrebic.cz

Miroslava Křivánková               email: m.krivankova@specskolytrebic.cz

Zuzana Havlíčková                    email: z.havlickova@specskolytrebic.cz

   
zájmové kroužky:

logopedie


výtvarný kroužek

Ruční práce a vaření

Hudebně dramatický

sportovní kroužek

Mgr. Jaroslava Matyášová


Miroslava Křivánková

Ivana Kadulová, Lenka Kučerová

Alena Kožnarová

Mgr. Linda Tomancová

odborné pracovny:

výtvarná dílna

snoezelen
školní dílna
cvičná kuchyňka

učebna logopedie a individuální výuky
tělocvična, školní pozemek, zahrada a arboretum
(pro výuku pěstitelských prací a  tělesné výchovy školní družinu,
odpočinek a zábavu)

školní jídelna: zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance školy
ceny obědů od 1. 2. 2023: 
pro žáky I. stupně (do 10 let věku):   33 Kč
pro žáky II. stupně (od 11 do 14 let): 35 Kč
pro žáky od 15 let:     37 Kč