Seznam přijatých uchazečů od šk. roku 2019/2020

Zápis


 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne v pátek  5. dubna 2019 v budově školy na ulici Cyrilometodějská 22 v době od 10:00 do 16:00 hodin. 

V případě, že se nemůžete v daném termínu dostavit, kontaktujte prosím ředitelství školy a bude stanoven termín náhradní.

K zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (popř. další zprávy, které by měly být součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (bylo-li vydáno na jiné škole).

Zákonný zástupce dítěte může písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit o školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Školní docházka bude odložena o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školního poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdělávání svých dětí (na základě doporučení školského poradenského zařízení), aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy.

Kapacita počtu žáků, které je možné do prvního ročníku příjmout  je pro každý

obor vzdělání stanovena takto :  základní škola 14

                                                základní škola speciální 6