Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Název: Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
2. Důvod a způsob založení subjektu:

Organizace byla zřízena Krajem Vysočina usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18.8.2001 ve znění pozdějších změn a doplňků. Předmětem činnosti je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnou legislativou. Organizace vykonává činnost základní školy, základní školy speciální, školní družiny, školní jídelny a internátu.

Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou.

3. Organizační struktura: Organizační struktura Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Cyrilometodějská 42/22

674 01 Třebíč

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Cyrilometodějská 42/22

674 01 Třebíč

4.3 Úřední hodiny:

Pondělí 12:30 hod. - 14:30 hod.

Úterý    12:30 hod. - 14:30 hod.

Středa   12:30 hod - 14:30 hod.

Čtvrtek     7:00 hod. - 9:00 hod.

Pátek        7:00 hod. - 9:00 hod.

4.4 Telefonní čísla:

+420776087151 (mobilní)
+420568821496 (stolní)

+420731625929 (vedoucí jídelny)

+420731620762 ( pracoviště Zahradníčkova 23)

4.5 Čísla faxu: +420568821089 (fax)
4.6 Identifikátor datové schránky: 57rtdrz
4.7 Adresa e-podatelny: posta@specskolytrebic.cz /podatelna/
4.8 E-mail: specskoly@volny.cz /oficiální/
4.9 WWW stránky školy: http://www.specskolytrebic.cz
5. Účet pro případné platby: Číslo účtu: 248141026, kód banky: 0300
6. IČO: 47443936
7. DIČ: organizace nemá
8. Statutární orgán: Mgr. Šelle Milan /ředitel příspěvkové organizace/  
9. Rozpočet (zdroj: datový sklad Kraje Vysočina) Finanční plán


 
Rozvaha


 

Výsledovka 

Rozpočty a střednědobé výhledy                                                            

10. Seznam hlavních dokumentů:

Zřizovací listina

Dodatek zřizovací listiny č.1

Dodatek zřizovací listiny č.1A

Dodatek zřizovací listiny č.2

Dodatek zřizovací listiny č.3

Dodatek zřizovací listiny č.4

Dodatek zřizovací listiny č.5

Dodatek zřizovací listiny č.6

Dodatek zřizovací listiny č.7

Dodatek zřizovací listiny č.8

Dodatek zřizovací listiny č.9

Dodatek zřizovací listiny č.10

Dodatek zřizovací listiny č.11

Organizační řád

Rozhodnutí o sloučení 

11. Vydané právní předpisy: http://www.specskolytrebic.cz/clanek-dokumenty
12. Žádosti o informace:

Směrnice pro poskytování informací

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb

13. Příjem žádostí a dalších podání:

Písemná žádost se podává na adresu: Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22, Cyrilometodějská 22, 674 01 Třebíč. Žádost je možné podat prostřednictvím držitele poštovní licence, osobně v kanceláři školy, elektronicky na adrese specskoly@volny.cz nebo do datové schránky ID 57rtdrz.

14. Úhrady za poskytování informací: Sazebník úhrad za poskytování informací

15. Popisy postupů pro řešení životních situací.

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci.

Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/207/
16. Licenční smlouvy Organizace nemá

17. Předpisy

17.1 Nejdůležitější používané předpisy:

http://www.specskolytrebic.cz/clanek-dokumenty
18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. http://www.specskolytrebic.cz/clanek-dokumenty


 

 Telefonní seznam

Ředitel školy

Mgr. Milan Šelle

568 821 496

   

776 087 151

1. zástupce ředitele Artuš Adámek 568 821 496
(statutární zástupce)   731 682 439
2. zástupce ředitele Mgr. Jaroslava Matyášová 736 775 620
pracoviště Zahradníčkova 23)    
výchovný poradce Artuš Adámek 568 821 496
školní metodik prevence Mgr. Jana Čechová 568 821 496
ICT koordinátor Mgr. Milan Šelle 568 821 496
vedoucí vychovatelka školní družiny Lenka Kučerová 739 156 535
referentka školy Naďa Thérová 568 821 496
    731 682 438
spojovatelka Naďa Thérová 568 821876
spojuje ředitele, jeho zástupce, vedoucí školní jídelny, školní družinu, sborovny, kabinety, školníka.    
referent majetkové správy Pavla Kišová 731 625 929
vedoucí školní jídelny Jana Lorencová 568 821 496
pracoviště Zahradníčkova 23  kancelář

731 625 929

          Úřední a pokladní hodiny   Úžasný


 

Rozpis úředních a pokladních hodin

Pondělí

12:30 hod.    -    14:30 hod.

Úterý

12:30 hod.    -     14:30 hod.

Středa

 12:30 hod     -    14:30 hod.

Čtvrtek

7:00 hod.    -     9:00 hod.

Pátek

7:00 hod.     -    9:00 hod.