Odborná speciálně-pedagogická péče spočívá mimo jiné:

  • ve spolupráci s odborníky z oblasti psychologie, psychiatrie, pediatrie a dětské neurologie při hledání optimálních přístupů k řešení problémů našich kmenových i nově přijímaných žáků
  • v nezávazných osobních konzultacích s rodiči, kteří zvažují možnost využití péče našeho zařízení pro své děti, s prohlídkou školy
  • v asistenční službě pod vedením pedagogů pro zajištění výuky v rámci individuálních výukových plánů
  • v intenzivní logopedické péči pro vybrané žáky
  • ve sníženém počtu žáků ve třídách (ZŠ spec. 4.- 6. žáků, ZŠ 6. - 14. žáků)
  • v zařazení žáků s věkovým deficitem do vyššího ročníku oproti ročníku, který navštěvovali v ZŠ
  • v řízeně uvolněném režimu výuky pro žáky 1.-3. ročníku se zařazením relaxačních prvků tak, aby byly odstraněny pocity únavy a dekoncentrace pozornosti
  • v přijímání žáků kdykoli v průběhu školního roku