Ve zdravém těle zdravý duch X.

Projekt lze popsat jako pohybový a rekreační, ale i výchovný, vzdělávací a znalostní s aktivitami podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí, umožňující setkávání rodičů dětí s postižením, zvyšující celkovou úroveň dětí s postižením prožitkovým programem.

Cíle projektu:

 • seberealizace v oblasti pohybové, která je velmi příznivá vzhledem k postižení dětí
 • posilování sebevědomí, žádoucích způsobů chování a vyhasínání nežádoucího chování
 • rozvoj spolupráce a podpora kamarádských vztahů v rámci kolektivu
 • odreagování a relaxace
 • podpora integrace dětí s postižením do většinové společnosti
 • otevření nových možností, poznatků, zážitků dětem s postižením
 • zabezpečení a zlepšování podmínek a kvality života dětí, podporující jejich pozitivní psychický a fyzický vývoj
 • možnost zážitku úspěchu
 • zvýšení úrovně dětí s postižením prožitkovým programem
 • upevnění spolupráce učitelů, žáků a jejich rodin
 • zprostředkování setkání rodičů dětí s postižením řešící podobné problémy a tím zkvalitnění jejich života 

Harmonogram akcí:

květen 2022

* bowling, * turnaj – stolní tenis, * Cesta za čistým vzduchem – výstup naměstskou věž

červen 2022

* letní „klouzaná  výlet – V'RUN OFF' PARK – Vranov nad Dyjí

září  2022

* turnaj – fotbal * Odpolední bubnování *  Evropský týden mobility – Evropský den bez  aut

říjen 2022

*  Projektové posilování

listopad 2022

* Den dětí s rodiči – „Chytroturnaj IV.“ – vzdělávací a logické  hry a soutěže

prosinec 2022

* výtvarná a písemná zpracování projektu