Sbližování generací XV.

Zdravé město Třebíč Projekt pokračuje již XV. rokem. Realizace projektu byla zahájena exkurzí na kozí farmu Ratibořice, která proběhla 9. 6. 2021 ve spolupráci s Domovinkou. Proběhla v době, kdy se situace ohledně epidemie celkově zlepšila, senioři byli po vakcinaci dvěma dávkami vakcíny a měli velký zájem o tento malý výlet na farmu kousek od Třebíče. V červnu jsme zrealizovali také artistické vystoupení kouzelníka Milana Ošmery. Vystoupení proběhlo 18. 6. 2021 ve školní tělocvičně pro děti, poté v Domovince pro seniory. I když to nebylo za dané situace vhodné provést společně, vystoupení se povedlo a bylo moc pěkné. Dodržovali jsme opět všechna platná opatření - roušky, dezinfekci, rozestupy , děti, vychovatelky a  učitelé byly testováni nebo očkováni. Pan Ošmera měl před vystoupením provedený PCR test / negativní /. Začátkem školního roku v září děti vyráběly záložky a relaxační sáčky s levandulí pro seniory z Domovinky i dalších Domovů pro seniory v Třebíči.

Třebíčský Senior Point Materiál na tvoření byl nakoupený už v červnu a termíny podzimních akcí tvoření v Senior Pointu byly domluveny, tvoření v Senior Pointu proběhlo 14. 9. a 15. 9. 2021. Vyráběli jsme kosmetické taštičky na dezinfekční gely a roušky. Gely babičky dostaly v rámci projektu a roušky nakonec také, zbyly nám ještě z minulého tvoření, kdy bylo vše omezeno kvůli epidemii a akcí se zúčastnilo méně seniorek, než se předpokládalo.   Z dalšího tvoření jsme nakonec zrealizovali výrobu dušičkových a adventních věnců pro Domovinku. Tvoření přímo v Domovince  neproběhlo, věnce jsme s dětmi vyrobili ve škole a pečovatelky z Domovinky si je odvezly a předaly je babičkám. V Senior Pointu jsme uskutečnili navíc další tvoření, která byla náhradou za ta,  která v minulém roce neproběhla. Tentokrát pouze pro očkované, podle doporučení města Třebíče.

„Třebíč – Zdravé město - Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč.“ Akce byla podpořena z grantového programu „Zdravé město - Rodina a zdraví – rok 2021 - projekt Sbližování generací XV.“ 

Výroba dušičkových a adventních věnců

Koncem října jsme jako každý rok vyráběli s dětmi dušičkové věnce. Po domluvě s Domovinkou jsme je raději vyrobili ve škole a poté si pro ně zaměstnanci Domovinky přijeli a babičkám je dovezli a předali. Podobně to dopadlo koncem listopadu s adventními věnci. Sice jsme si mysleli, že přijdeme s dětmi do Domovinky a věnce vyrobíme tam, ale epidemiologická situace se opět zhoršila natolik, že by to nebylo bezpečné. Pracovníci Domovinky nám částečně zajistili větvičky a přírodní materiál, zbytek jsme sehnali sami a věnce s dětmi vyrobili ve třídě. Poté si pro ně zaměstnanci Domovinky přijeli. Děti si stihly dokonce vyrobit věnce i samy domů, měly z toho tvoření obrovskou radost.

Artistické vystoupení Milana Ošmery

jsme uskutečnili artistické vystoupení pana Milana Ošmery  v tělocvičně naší školy. Vystoupení se dětem velice líbilo. Představení proběhlo opět ve spolupráci s Domovinkou, neproběhlo sice společně se seniory kvůli epidemiologické situaci, ale  přesto šlo zrealizovat alespoň tak, že pan Ošmera přišel do Domovinky za seniory o pár dní později. I pro ně to bylo malé zpestření všedních dnů.

9. 6. 2021

Exkurze na kozí farmu do Ratibořic

Projekt Sbližování generací XV. pokračuje i tento školní rok. Během června jsme připravili výlet na kozí farmu do Ratibořic a prohlídku zámeckého parku v Jaroměřicích nad Rokytnou spojenou s návštěvou kavárny Vrátka. Hned po příjezdu na kozí farmu se nás ujaly dvě průvodkyně, které nás rozdělily na dvě skupiny a ochotně nás provedly celou farmou. Největším zážitkem pro děti byla automatická linka na krmení, kde kozy jedna po druhé ve speciálních boxech dostávaly krmení. Děti si je mohly i pohladit. Venku jsme si prohlédli oplocené pastviny , kde se procházelo stádo dalších koz. Celkem jich tu chovají 800. Nakonec jsme se posadili do zahradního altánku a dostali jsme ochutnávku pudinku z kozího mléka se šlehačkou. Všem to moc chutnalo. Senioři i děti si ještě nakoupili v podnikové prodejně kozí sýry, jogurty a další výrobky. Vyzkoušeli jsme i prodejní automat před farmou, který je otevřený non stop. Poté jsme se přesunuli autobusem do Jaroměřic nad Rokytnou. Děti a senioři se prošli parkem a poseděli v zámecké kavárně Vrátka. Zde jsme seniorům z Domovinky rozdali levandulové relaxační sáčky , které jsme také vyráběli v rámci projektu. Počasí nám vyšlo a výlet jsme si všichni moc užili. 

Všechna platná protiepidemiologická opatření jsme dodrželi, děti měly v autobuse i uvnitř farmy roušky, dezinfekce rukou byla prováděna vždy při nástupu a výstupu z autobusu. Při exkurzi jsme se rozdělili na dvě skupiny - děti a senioři. Děti a pedagogičtí pracovníci a rovněž senioři a pečovatelky byli buď testovaní nebo očkovaní. Potvrzený doklad o testování a očkování byl odevzdán pro případnou kontrolu na kozí farmě.

14. - 15. 9. 2021

Tvoření v Senior Pointu

V září jsme v Senior Pointu zdobili kosmetické taštičky pomocí šablonek a barviček na textil. Babičky dostaly jako náplň taštiček dezinfekční gely a roušky. Roušky jsme zdobili už ve škole s dětmi a posléze rozdali. Část roušek, která nám zbyla, jsme nyní rozdali seniorkám.

Taštičky pro ně budou malou první pomocí v době epidemie Covidu 19. Účast na tvoření byla vysoká zřejmě proto, že neproběhla třikrát týdně, ale jen dvakrát, konkrétně v úterý a ve středu. Děti i babičky byly velice kreativní, tvoření se moc povedlo a výrobky byly parádní!

Výroba relaxačních sáčků a knižních záložek

Koncem školního roku v květnu a v červnu si děti vyzkoušely výrobu knižních záložek a relaxačních sáčků s levandulí určených pro seniory. Záložky i sáčky jsme nejdříve předali babičkám z Domovinky při exkurzi na kozí farmu. Další dávku sáčků jsme předali do Domova důchodců na Zahradníčkově ulici. Před Vánocemi jsme zase babičkám vyrobili vánoční přáníčka .