Ve zdravém těle zdravý duch VIII.

Projekt lze popsat jako pohybový a rekreační, ale i výchovný, vzdělávací a znalostní s aktivitami podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí, umožňující setkávání rodičů dětí s postižením, zvyšující celkovou úroveň dětí s postižením prožitkovým programem.

Cíle projektu:

 • seberealizace v oblasti pohybové, která je velmi příznivá vzhledem k postižení dětí
 • posilování sebevědomí, žádoucích způsobů chování a vyhasínání nežádoucího chování
 • rozvoj spolupráce a podpora kamarádských vztahů v rámci kolektivu
 • odreagování a relaxace
 • podpora integrace dětí s postižením do většinové společnosti
 • otevření nových možností, poznatků, zážitků dětem s postižením
 • zabezpečení a zlepšování podmínek a kvality života dětí, podporující jejich pozitivní psychický a fyzický vývoj
 • možnost zážitku úspěchu
 • zvýšení úrovně dětí s postižením prožitkovým programem
 • upevnění spolupráce učitelů, žáků a jejich rodin
 • zprostředkování setkání rodičů dětí s postižením řešící podobné problémy a tím zkvalitnění jejich života
 •  
 • Harmonogram akcí:

* turnaj v košíkové (přesunuto z měsíce květen)

* zdravotní cvičení na gymnastických míčích

* celodenní výlet s naučným programem – zábavní vědecký park VIDA

* vzdělávací program  – Stanice zvířat IKAROS, Pelhřimov

* bowling 

* turnaj ve florbalu 

* Den dětí  – „Chytroturnaj II.“ – vzdělávací a logické hry a soutěže, edukační aplikace v tabletu 

* výtvarná a písemná zpracování projektu, pomoc žáků při tvorbě fotodokumentace a materiálů

 

Třebíč – Zdravé město - Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč.“ A to z grantového programu „Zdravé město - Zájmové aktivity – rok 2020 - projekt  Ve zdravém těle zdravý duch VIII.“