PROJEKT JARO

Ve středu 11. května 2016 se na pracovišti Zahradníčkova 23 uskutečnil mezitřídní projekt „Výuka s vůní jara“. Zúčastnily se třídy ZŠ speciální z obou pracovišť. Cílem tohoto projektu bylo připravit žákům kladné prožitky i mimo školní třídu. Výuka probíhala formou učení v blocích v prostorách školní zahrady. Žáci plnili úkoly na jednotlivých stanovištích /sázení bylinek do květináčů, poznávání podle vůně, koláž na téma jaro, stavba těla rostlin, jarní tradice a zvyky/.  Projekt  jsme zahájili  a zakončili společně písničkou. Celé dopoledne žáci aktivně pracovali, relaxovali /pískoviště, kuželky, trampolína/. Setkání se neslo v pozitivním duchu a děti odcházeli s drobnou sladkou odměnou a s úsměvem.