Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22


 

Přehled akcí a úkolů na prosinec 2018

A. Provozní záležitosti  školy, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro žáky školy

Termín

Úkoly/akce

Místo konání

Účast /

pověření realizace

V průběhu prosince

Výchovný poradce A. Adámek zajistí:

  • informace o termínu odevzdání přihlášek – do konce února 2019
  • konzultace se žáky 9. ročníku – volba povolání – internet, brožury a další dostupné materiály
  • zpracování  seznamů vycházející žáků a jejich předání  PPP či SPC

Úterý 4.12.

10.15 hod.

Divadelní představení    „Hvězdička betlémská“

Pasáž

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VIII.C – P. Machátová

VII.A – B. Vejtasová

III.A – L. Duranová

Středa 5.12.

Od 8:00hod.

Mikulášská merenda  - "ČERTOVINY" - zábavný program v tělocvičně (hry, soutěže)  org. zajišťuje: Tomancová L, Hortová L, Kadulová I., Zounová M.


 

III.A – L. Duranová

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VII.A – B. Vejtasová

VIII. B – R. Němcová

VIII.C – P. Machátová

Středa 5.12.

Od 10:15hod.

"MIKULÁŠOVINY" v tělocvičně - 5. - 9. A ZŠ praktická

ukončení vyučování 1. stupeň po 4. hodině

                                    2. stupeň po 5. hodině, třídní ve svých třídách, Informace bude předána zákonným zástupcům  žáků nejpozději do úterý

4. prosince.

V.A J. Čechová

IX.A  H. Kolorosová

VI.A J. Chudobová

VIII.A L. Vetchá

Čtvrtek 6.12.

9.00 hod.

"ZIMNÍ BÁSNIČKOVÝ STROM" - III.A + třídy spec. Školy - mezitřídní projekt

C22

III.A – L. Duranová

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

VII.A – B. Vejtasová

VIII. B – R. Němcová

Pátek 7.12.

Vánoce (program s E. Novotnou v bazilice)

VIII. B – R. Němcová

Úterý 11.12.

Vánoční tvoření s rodiči

VIII.C – P. Machátová

Úterý 11.12.

Vánoční tvoření s p. Dušovskou (i pro rodiče a prarodiče)

C22

VIII. B – R. Němcová

Úterý 11.12.

Muzeum - vzdělávací program "VÁNOCE VE SVĚTĚ"

VII.A – B. Vejtasová

III.A – L. Duranová

Úterý 11.12.

Od 8:30-12:00hod.

Florbalový turnaj pořádaný  ZŠ a PŠ Moravské Budějovice, Dobrovského 11

Tělocvična ZŠ Havlíčkova, Mor. Budějovice

Leoš Malec + vybraní žáci

Středa 12.12.

9.00 hod.

Městská policie

C22

III.B – J. Hortová


 

Středa 12.12.

Vánoční tvoření ve třídě

VI.A J. Chudobová

Středa 12.12.

TURNAJ VE STOLNÍCH HRÁCH - knihovna Modřínová, společně s Domovinkou

VII.A – B. Vejtasová

III.A – L. Duranová

Středa 12.12.

Muzeum Vysočina - Vánoce ve světě

VIII.C – P. Machátová

Pátek 14.12.     

Městská knihovna – Vánoce

Městská knihovna

III.B – J. Hortová


 

Pátek 14.12.  

Od 8:30hod. 

Vánoce letí světem - Muzeum Vysočiny

IX.A H. Kolorosová

Pátek 14.12.     

Vánoce -  pořad v městské knihovně (s VIII.C a III.B)

VIII. B – R. Němcová

Pátek 14.12.     

Tradiční vánoční tvoření s rodiči

Z23

III. C - M. Syrová;

VII. B - R. Zavadilová

Pátek 14.12.     

 Vzdělávací program „Vánoce“

Městská knihovna

VIII.C – P. Machátová

Pátek 14.12. od 10:15hod.

Filmové představení „Čertí brko“
(celý den  třídní učitelé ve svých třídách).

Délka představení 99minut. Po skončení filmového představení cca 11:50 bude  konec vyučování- žáci se rozejdou od kina domů. Žáci chodící na oběd a do ŠD se vrátí do školy v doprovodu svých učitelů. Informace bude předána zákonným zástupcům  žáků nejpozději do pátku 7. prosince.

V případě zájmu je možná účast rodinných příslušníků  (ti si představení hradí sami, stejně jako žáci, kteří neplatili příspěvek do spolku rodičů a přátel školy za tento školní rok  informaci se seznamem žáků a rodičů předat p. Vetché nejpozději do úterý 11. prosince, případné aktuální změny v počtech v pátek ráno do 9.00h.).

kino Pasáž

Vstupné 80,- Kč

(50Kč SRPŠ + 30Kč si hradí žáci)

Mach.VIII.C (ZTP/P Sára zdarma, ZTP nahlásit s číslem průkazky do úterý ), VIII.A Vet., VI.A Chud., V.A Čech., IX.A Kol.

Organizačně zajišťuje filmové představení
L. Vetchá

Pondělí 17.12.

v 9:00 hodin

Vzdělávací program v Muzeu Vysočiny "Vánoce letem světem"

V.A J. Čechová

Úterý - Čtvrtek

11. - 13.12.

Senior Point, tvoření s dětmi, vánoční dekorace

Vejtasová, Nováková a děti z výtvarného kroužku

Pondělí 17.12. 

Divadlo "Loupežník Ruzmcajs"

MKS

VIII. B – R. Němcová

Pondělí 17.12.  

8.30 hod.  

Muzeum Vysočina Třebíč – výukový program – Vánoce ve světě

Muzeum Vysočina Třebíč

III.B – J. Hortová

V.B. – M. Križanová

Úterý 18.12.

METODEK  vánoční

  • mezitřídní projekt III.B a IX.B

C 22

III.B – J. Hortová

VIII. B – R. Němcová

Středa 19.12.

Od 10.00 hod.     

Knihovna Modřínová


 

III.B -  Hortová

V.B. – Križanová


 

Středa 19.12.  8:00-11:00hodin

"SPORTOVNÍ TURNAJ" v tělocvičně 5. - 9. A ZŠ praktická

V.A J. Čechová

IX.A  H. Kolorosová

VI.A J. Chudobová

VIII.A L. Vetchá

Čtvrtek 20.12.

Vánoční tvoření  (i pro rodiče a prarodiče)

C22

VIII. B – R. Němcová

Čtvrtek 20.12. od 9:00hod.

Vzdělávací program v městské knihovně "Dickensovy vánoce"

Knihovna

V.A J. Čechová

Čtvrtek 20.12.

VÁNOČNÍ BESÍDKA  

C22

VII.A – B. Vejtasová

III.A – L. Duranová

Čtvrtek 20.12.

Koncert v Pasáži – „Bigbít“

IX.A  H. Kolorosová

VI.A J. Chudobová

Pátek 21.12.


 

Vánoční posezení

C22

III.B -  Hortová


 

Pátek 21.12.

Vánoční besídka

V.A J. Čechová

V průběhu prosince – v průběhu měsíce návštěva vánočních výstav a trhů, solné jeskyně,  - L. Duranová, B. Vejtasová

INTERNÁT

 3. 12. 2018  19:15 - 20:00  Čtení do ouška - pohádky na dobrou noc, p. vych. Křivánková, as. pedagoga p. Ujčíková

 5. 12. 2018  16:00 - 17:00  Mikulášská, p. vych. Křivánková, Kučerová, p. Hortová J., as. pedagoga p. Ujčíková

12.12. 2018  14:30 - 17:15 Třebíčské památky, p. vych. Křivánková

18.12. 2018  14:30 - 15:30  Nepečené pečení, p. vych. Křivánková

19.12. 2018  15:30 - 18:00  Posezení u vánočního stromku - zvyky, koledy, p. vych. Křivánková


 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 6. 12. 2018  13:30 - 15:00  Vánoční tvoření s Charitou, I. ,II. a III. vých. sk., p. vych. Nováková, Kučerová, Tomancová

14.12. 2018  13:30 - 15:00  Pečení medových perníčků, I. a III. vých. sk., p. vych. Nováková, Tomancová

17.12. 2018  13:30 - 15:00  Výroba světýlek na vánoční stůl, I., II. a III. vých. sk., p. vych. Nováková, Kučerová, Tomancová

20.12. 2018  13:00 - 15:00  Vánoční posezení - zvyky, koledy, pohádky, I., II. a III. vých. sk., p. vych. Nováková, Kučerová, Tomancová

Třídní učitelé sdělí písemně zákonným zástupcům žáků termín vánočních prázdnin tj. začátek sobota

22. prosince 2018 a ukončení  ve středu  2. ledna 2019.  Výuka bude opět zahájena ve čtvrtek  3. ledna 2019.

Třídní učitelé poučí žáky o bezpečnosti na období vánočních  prázdnin, při zimních sportech a zapíší do třídních knih. Třídní učitelé, zejména ve vyšších ročnících, provedou poučení žáků v oblasti prevence návykových látek – alkohol, kouření, drogy atd. vzhledem k silvestrovským oslavám konce roku a provedou zápis do třídních knih.