Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Přehled akcí a úkolů na duben 2019

  1. Provozní záležitosti  školy, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro žáky školy


 

Termín

Úkoly/akce

Místo konání

Účast /

pověření realizace

Úterý 2.4.

Vzdělávací program “Velikonoce ve světě“

Muzeum Třebíč

VIII.C P. Machátová

Středa 3.4.

8:30 hod

Vzdělávací program „Velikonoce ve světě“

Muzeum Třebíč

VIII.B R. Němcová

III.B J.Hortová

V.B M.Križanová

Čtvrtek 4.4.

Návštěva SOLNÉ JESKYNĚ

III.A L. Duranová

VII.A B. Vejtasová

Pátek  5.4.

BÁSNIČKOVÝ STROM

C22

ZŠ speciální +

III.A L. Duranová

Pátek 5.4.

10:00-16:00hod.

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

(třída  III. A, VI. A ukončí vyučování po 4. vyučovací hodině, zapsat žákům do středy 3.4.)

C 22, ředitelna

ředitel školy

R. Zavadilová, zástupci ředitele

Pondělí 8.4.

od 8:00hod.

Preventivní akce "Chovám se správně"

V.A J. Čechová

Úterý  9.4.

Středa 10.4.

Čtvrtek 11.4.

Sbližování generací XIII- jarní tvoření v Senior Pointu

B. Vejtasová,

S. Nováková a děti z výtv. kroužku

Úterý  9.4.

od 9:00hod./odjezd 6:25 hod./

Krajské kolo recitační soutěže „Já a básnička“

Městská knihovna Velké Meziříčí

H. Kolorosová +

3 vybraní žáci

Úterý  9.4.

Velikonoční tvoření s p. Dušovskou

C22

VIII.B R. Němcová

Středa 10.4.

 Metodek kosmonaut (mezitřídní projekt)


 

C22

VIII.B R. Němcová

III.B J.Hortová

Středa 10.4.

Čtvrtek 11.4.

PROJEKTOVÉ DNY - "VÍTÁNÍ JARA A VELIKONOC"

C22

III.A L. Duranová

VII.A B. Vejtasová

Čtvrtek 11.4.

Od 8:30hod.

Vzdělávací program “Velikonoce“

Muzeum Třebíč

IX. A H. Kolorosová

Pátek 12.4.

Od 9:00hod.

Vzdělávací program „Co vidíme na obloze“

VIII.B R. Němcová

III.A L. Duranová

VII.A B. Vejtasová

Pondělí 15. 4.

od 9:00hod.

Vzdělávací program "Velikonoce na zámku"

Muzeum Třebíč

V.A J. Čechová

Úterý 16.4.

9.00 hod.

Hvězdárna - Co vidíme na obloze

Hvězdárna Třebíč

III.B J. Hortová

V.B. M. Križanová

VIII.C  P. Machátová

Úterý 16.4

od 8:30hod.

Vzdělávací program “Velikonoce“

Muzeum Třebíč

VIII.A L. Vetchá

Pondělí

15.4. - 17.4.

Čistá Vysočina 2019

Park Lísčí,

Radostínské sady,

Libušino údolí

Všechny třídy mimo rehabilitačních, rukavice a pytle zajišťuje školník

Pondělí  15. 4.

ve 13, 00 hod.

C 22 – třída III. A

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí šk. roku 2018/2019

zúčastní se jí všichni pedagogičtí pracovníci / kromě vychovatelů  ŠD a internátu, kteří konají výchovnou činnost u dětí a asistentů pedagoga/.

Ukončení výuky po čtvrté vyučovací hodině

třídní učitelé oznámí zákonným zástupcům žáků do  středy 10. 4.

Školník  připraví třídu  pro konání pedagogické rady.

Úterý 16.4.

Návštěva kozí farmy v Ratibořicích

VIII.B R. Němcová

Úterý 16.4.

Středa 17.4.

Velikonoční dílničky


 

C22

V.A J. Čechová

Středa 17.4.

Od  13:00hod.


 

Porada zaměstnanců školy

Školník připraví třídu pro konání porady.

Ukončení výuky po čtvrté vyučovací hodině

třídní učitelé oznámí zákonným zástupcům žáků do  středy 10. 4.

Školník  připraví třídu  pro konání porady.

C22  v  III. A


 

Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci.

Vedoucí ŠD a ŠJ předají informace pracovníkům zajišťujícím jejich chod.

Středa 17.4.

Návštěva  knihovny - pořad „Káťa a Škubánek“

Návštěva biojarmarku na Karlově náměstí

Knihovna + náměstí Třebíč

VIII.B R. Němcová

Středa 17.4.

Návštěva  knihovny - pořad „Káťa a Škubánek“

VIII.C P. Machátová

III.B J.Hortová

Středa 24.4.

Lego robotika - Harry Potter

VIII.C P. Machátová

III.B J.Hortová

Čtvrtek 25.4.

Návštěva MŠ Damián

VIII.B R. Němcová

Čtvrtek 25.4.


 

Knihovna Modřínová

III.B -  Hortová

V.B. – Križanová


 

Čtvrtek 25.4. -

Pondělí 29.4.

 Projekt "Beltine"


 

C22

V.A J. Čechová

Úterý 30.4.

9.00 – 11.40 hod.

Pálení čarodějnic "ČARODKY" relaxační program na školní zahradě ( masky čarodějnic a špekáčky na opékání se budou hodit)

Třídní učitelé ve svých třídách

 8:00 -  9:00  příprava ve třídách
 9:00 -11:40  průběh akce

Pálení čarodějnic - táborák, opékání, hry

/požární preventista A. Adámek zajistí povolení u HZS kraje Vysočina /

Ukončení výuky po čtvrté vyučovací hodině

třídní učitelé oznámí zákonným zástupcům žáků do  pátku 26.4.

zahrada na  C22

Akci organizačně zajistí  a připraví

IX.A

L. Malec,

H. Kolorosová,

D. Špačková


 


 

Výhled – květen 2019

Termín a organizace bude upřesněna

Školní kolo Atletického čtyřboje


 


 

Termín bude upřesněn

Okresní kolo Atletického čtyřboje ZŠ praktických a speciálních.


 

Moravské Budějovice


 

12.6.2019

Krajské kolo

Velké Meziříčí


 

INTERNÁT

 4. 4. 2019  15:45 - 17:00  Knihovna Modřínova - Velikonoce, p. vych. Křivánková

 8. 4. 2019    8:30 -    9:30  Porada vychovatelů - Zahradníčkova 23, p. vych. Kučerová, Křivánková, as. pedagoga p. Trybučková a p. Ujčíková

 9. 4. 2019  14:30 - 15:30  Velikonoční tvoření, p. vych. Křivánková

10. 4. 2019 15:00 - 17:00 Dopravní hřiště Borovina - Jízda zručnosti, p. vych. Křivánková

23. 4. 2019 18:00 - 18:30 Soutěž ve zpěvu, p. vych Křivánková

24. 4. 2019 14:30 - 18:00 Výlet za zvířátky do Boroviny ( DDM Třebíč - Zookoutek), p. vych. Křivánková

29. 4. 2019 17:00 - 18:00 Pálení čarodejnice - opékání špekáčků, p. vych. Křivánková


 

Během měsíce: Turnaje - florbal, petangue, kuželky

                          Jarní práce na zahradě

                          Canisterapie


ŠKOLNÍ DRUŽINA


 

17. 4. 2019 14:30 - 15:30 MS vychovatelů - ŠD Cyrilometodějská 22, p. vych. Kučerová, Nováková, Tomancová, Křivánková, Handlířová


 

Během měsíce: Zvyky a tradice jara, pozorujeme jarní probouzení přírody.

                          Velikonoční tvoření. Sbírání odpadků v okolí školy. Pálení čarodějnic.