1. Přečti si text z učebnice.

2. Doplň pracovní listy.