VLASTIVĚDA

8.ročník

- zdravotní a sociální péče u nás
- ochrana člověka za mimořádných událostí

9. ročník + Eliška 

- ochrana člověka za mimořádných událostí
- dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí (1. pomoc, důležitá tel. čísla...)

Přibyly další pracovní listy do Vlastivědy pro všechny děti. Pročtěte, vypracujte, vybarvěte.

1.6.2020

Zde jsou stránky, na kterých najdete spoustu zajímavostí do vlastivědy.

http://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html

 

PŘÍRODOVĚDA

8.ročník

- co je světadíl, moře, oceán
- světové strany
- barvy na mapě

 9. ročník + Eliška 

- voda - pitná a užitková, čistota vody
- třídění odpadu

Přibyly další pracovní listy do Přírodovědy pro všechny děti. Pročtěte, vypracujte, vybarvěte.

1.6.2020

Zde jsou stránky, na kterých najdete spoustu zajímavostí do přírodovědy.

http://rysava.websnadno.cz/Prirodoveda.html