Všechny vás srdečně zdravím,

nastala nám distanční výuka. 

Mám zde pro vás nachystány možnosti procvičování probraného učiva.

Držte se.  Těším se na vás. Jana Chudobová

 

 

Odkazy na procvičování učiva online:

Český jazyk:

 

Určování rodu, čísla a pádu u podstatných jmen:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

 

Skloňování podstatných jmen rodu středního:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD#selid

 

Skloňování podstatných jmen rodu ženského:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

 

Skloňování podstatných jmen rodu mužského:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid

 

Skloňování přídavných jmen:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

 

Anglický jazyk:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk

https://www.umimeanglicky.cz/slovicka

 

 

Matematika:

Zápis zlomků:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky&topic=01.+Z%C3%A1pis#selid

Porovnávání zlomků:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky&topic=02.+Porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD#selid

Zaokrouhlování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=4&subject=Matematika&search1=12.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD#selid

 

Písemné sčítání a odčítání do milionu:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=4&subject=Matematika&search1=44.+P%C3%ADsemn%C3%A9+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+a+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+000#selid

Písemné násobení do milionu:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=4&subject=Matematika&search1=45.+P%C3%ADsemn%C3%A9+n%C3%A1soben%C3%AD+do+1+000+000#selid

 

Písemné dělení jednociferným dělitelem:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=4&subject=Matematika&search1=46.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD+v+%C4%8D%C3%ADseln%C3%A9m+oboru+0%E2%80%931+000+000#selid

 

Výchova k občanství:

https://www.zlatka.in/cs/