Žáci moji,

škola je uzavřená, nemůžeme se učit společně.

Budeme mít "home office" = budeme se učit doma.

Bude to náročné, ale zvládneme to. yes

 

P.S. Můžete mi psát na e-mail:cejana2@seznam.cz nebo volat na 605 865 124

Po dohodě zasílám vzdělávací materiály e-mailem.

wink   JDEME NA TO! 

Úkoly na každý den:

  • udělejte 50 dřepů a 15 kliků (nemusíte najednou, ale pořádně)
  • najděte si doma libovolnou knihu a přečtěte minimálně dvě stránky
  • poskládejte puzzle o 25 - 30 kouscích (www.jigsawplanet.com)
  • složte lodičku ze starého papíru (složit, napsat datum, schovat - budou za ně maxibody do PLPA)
  • pomáhejte doma (ptejte se, co je třeba - nádobí, úklid .....)

 

 

 

 

Český jazyk 

5. www.onlinecviceni.cz - vyjmenovaná slova po B, L, M

6. www.onlinecviceni.cz - podstatná jména, číslo, rod 

5. + 6.

abeceda na tento týden

práce s textem: přečíst; podtrhnout slova, kterým nerozumíte; zjistit, co znamenají; vyhledat podstatná jména a slovesa

Kniha džunglí: Maugli a jeho bratři

Bylo to o sedmé hodině za teplého večera v horách. Otec Vlk se probudil z denního spánku, poškrabal se, zívl a protáhl pracky, aby vypudil pocit ospalosti z jejich konců. Matka Vlčice ležela, majíc svůj veliký čumák položený napříč přes svá čtyři válející se a kňučící mláďata. Měsíc svítil do ústí jeskyně, kde všichni žili.

"Au-grh!" řekl Otec Vlk, "je opět čas k lovu!" a chtěl právě seskočit s pahorku, když se tu přes práh přesunul malý stín s huňatým ohonem a zakňučel: "Zdar Tobě, Náčelníku Vlků! A zdar a silné bílé zuby tvým ušlechtilým dětem, aby nikdy nezapomněli hladových tohoto světa!"Byl to šakal, Tabaki, vylizovač mis. Indičtí vlci pohrdají Tabakim, protože stále pobíhá tropě neplechu a roznáší klevety a žere hadry a kusy kůže z vesnických smetišť. Ale vlci se ho při tom bojí, protože Tabaki je více než kdokoli jiný v džungli náchylný k zešílení, a pak zapomene, že se kdy koho bál, a probíhá lesem, kousaje vše, co mu přijde v cestu. I tygr uteče a skryje se, když malý Tabaki zešílí, neboť šílenost jest nejhanebnější věci, které může divoký tvor propadnout. Lidé tomu říkají vzteklina, ale v džungli tomu říkají dewanee - šílenost - a prchají.

"Tedy pojď a podívej se," řekl Otec Vlk upjatě; "ale není zde ani kouska potravy."
"Pro Vlka ne, věřím," řekl Tabaki; "ale pro osobu tak nízkou, jako jsem já, je suchá kost znamenitou hostinou. Kým jsme my, Gidur-log (šakalí národ), abychom vybírali a volili?" Odlezl do pozadí jeskyně, kde nalezl srnčí kost se zbytkem masa, a usedl hryzaje vesele její konec.
"Pěkné díky za tuto výbornou večeři," řekl pak, olizuje pysky. "Jak krásny jsou vaše ušlechtilé dítky! Jak veliké mají oči! A jak jsou mlády! Vskutku, vskutku, vždyť jsem si měl hned pomyslit, že děti královské jsou muži hned od narození!"
Nuže, Tabaki věděl tak dobře jako kdokoliv jiný, že není na světě nic, co by tak přinášelo neštěstí, jako lichotit dětem do očí; proto měl radost vida Matku a Otce Vlka hledící velmi mrzutě před sebe.


 

 

Angličtina

odkaz na procvičování učiva AJ podle stránek, se kterými pracujeme i ve škole:

"Třída u mufa"

děti vše znají a sami si s tím budou vědět rady wink

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/

zde prosím, s dětmi procvičujte jakékoliv okruhy, které již známe: celá sekce 3.ročníku CHIT CHAT 1 a ve 4.ročníku CHIT CHAT 2 -  aktuální téma "House"

 

Zeměpis

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/pr4_slunce_a_zeme.htm

youtube - přírodní sféry - zeměpis - atmosféra (zkouknout, velmi stručný zápis do sešitu)

Vlastivěda 

Přepiš do sešitu, spoj čarou data a události:

den obnovy samostatného českého státu                                  6. července (1415)

den české státnosti                                                                28. října (1918)

den vítězství                                                                             5. července (863)

upálení mistra Jana Husa                                                         28. září

příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje                                       1. ledna (1993)

den boje za svobodu a demokracii                                            17. listopadu (1939)

den vzniku samostatného československého státu                     8. května (1945)

Dějepis 

Starověké Řecko II

www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s - stručně doplnit zápisky do sešitu

 

Matematika

5. www.onlinecviceni.cz - násobení 1 - 4; narýsovat tři rovnoběžky

6. www.onlinecviceni.cz - počítání do 10 000, level 1 - 5; narýsovat jeden pravý úhel; narýsovat a změřit jeden tupý a jeden ostrý úhel

 

Přírodověda a Přírodopis

5. ročník  PŘÍRODOVĚDA

Opakujte učivo ze sešitu – roční období, měsíce v roce, změny v přírodě na jaře

Pracovní list  č. 1  ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA – procvičuj části lidského těla

Pracovní list č. 2 TŘÍDĚNÍ ODPADU

  • na pracovním listu si pozorně přečti odstavce označené vykřičníkem

možnost procvičování na internetu:

WWW.le-synapadu.cz

Inspirativní weby a metodika

Kapitola  PŘÍRODOVĚDA

Mladý zdravotník

Příručka první pomoci

Tonda obal

 

6. ročník   PŘÍRODOPIS

  • Opakujte si ze sešitu: fotosyntéza, dýchání, stavba těla rostlin, funkce kořenů a listů

NOVÁ LÁTKA:

Pracovní list č. 1  LISTNATÉ STROMY V LESE

  • Přečti si pracovní list a do sešitu si vypiš první větu: „Mezi nejrozšířejnější listnaté stromy…“

Pracovní list č. 2, 3, 4 ŽIVOČICHOVÉ V LESE

  • Přečtěte si informace z pracovního listu č. 4,  do sešitu  si přepiš poslední tři řádky dole: „Les je pro mnoho živočichů domovem i útočištěm….“

Možnost procvičování na internetu:

WWW.le-synapadu.cz

Inspirativní weby a metodika

Přírodověda

Stromy, keře, zvířata

 

Fyzika

Základní převody jednotek délky (mm,cm,dm,m; vyvození) , Matýskova matematika 8. díl, str. 51,

úvodhttps://www.youtube.com/watch?v=pcDGjNDxZnM

Základní převody jednotek hmotnosti, Mat. mat. pro 4.roč., 1. díl, str. 53, cv. 1https://www.youtube.com/watch?v=Hlx6bcZfOUc

Převody jednotek času (s, min, h), Matýskova matematika pro 4.roč., 2. díl, str. 45, cv. 1https://www.youtube.com/watch?v=SyIrthU_Lz8

Základní převody jednotek objemu (dl, l, hl; vyvození) , Matýskova mat. 8. díl, str. 52, úvod Bhttps://www.youtube.com/watch?v=O88TbsUUvHM