Návštěva IC Třebíč společně s IX. B a I.A 

V září jsme navštívili interaktivní program Jak se staví bazilika v třebíčském infocentru. Po vyplnění pracovních listů s tajenkou jsme si šli prohlédnout baziliku sv. Prokopa. Poutavý program naplněný úkoly i hrou, při níž jsme si prakticky  zkoušeli, jak postavit podle plánu základy baziliky, se vydařil.

Běh naděje - 5.10.2017 Tyršovy sady u sochy plk. Švece 

Letos jsme se rozhodli, že se zúčastníme Běhu naděje. Sice trochu pršelo, ale nám to nevadilo. Za symbolický příspěvek jsme si donesli píšťalky a při prezentaci městské policie jsme ještě dostali reflexní pásky. Mohli jsme si sednout do auta a pustit sirénu. Bylo to fajn.

Dýňování - 23.10. 2017- Horní Lhotice
V rámci projektu Sbližování generací XI. V rámci projektu Sbližování generací XI.  jsme se s Domovinkou vypravili do zahradnictví Matúšů do Horních Lhotic. Zkušené instruktorky nám ukázaly, jak vydlabat dýně a my si to poté všichni vyzkoušeli. Dýně jsme si odvezli domů, byla to moc pěkná akce. Cestou jsme si ještě vylezli na ocmanickou rozhlednu a podívali se do kraje z výšky.. 
Třebíč – Zdravé město -  Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč.“ Akce byla podpořena z grantového programu „ Zdravé město - Rodina a zdraví – rok 2017 - projekt Sbližování generací  XI .“

 

 O jeřabince Klementýnce
9.10.2017 jsme navštívili ekocentrum Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, kde si pro nás připravili program O jeřabince Klementýnce
Byl to program s podzimní tematikou, ve kterém se děti dozvěděly, proč stromy na podzim mění svoji barvu, naučily se odlišit plody od ostatních částí rostlinného těla, připomněly  si zpracování jedlých plodů, poznávaly plody všemi smysly a naučily se rozlišovat suché a dužnaté plody. Nakonec si vytvořily jeřabinku Klementýnku ze suchých plodů.