PL 1 – EKOSYSTÉMY

  • přečti si text a zapiš označené do sešitu

 

PL 2 – EKOSYSTÉM LOUKY

  • přečti si text

 

PL 3

  • vypracuj následující úkoly:
  • cv. 3 - v čtyřsměrce najdi všechna zvířata a napiš, kde žijí
  • cv. 4 – k ekosystémům POLE, LES A RYBNÍK přiřaď slova, která k nim patří – pracuj podle zadání
  • cv. 5 – zamysli se a napiš, co nám dává rybník a řeka