Vážení rodiče,

protože v této složité situaci nemůžou děti do školy, připravila jsem pro Vás několik návodů, jak společně strávit čas a jednoduše se zabavit.

Hodně na děti mluvte -  komentujte to,co právě děláte, ukazujte jim různé předměty kolem,   předměty běžné denní potřeby a nejrůznější hračky. Můžete předměty schovávat, překrývat a zase odkrývat. Sledujte reagce dětí.

Můžete trénovat všechny smysly - ať děti zaměřují zrak a pozorují věci kolem. Poslouchejte různé zvuky a hlasy, čtěte pohádky, zpívejte, poslouchejte písničky, povídejte říkanky. Vkládejte dětem různé předměty do rukou, ať se děti snaží uchopovat hračku a manipulovat s ní, např. oblíbeného plyšáka. Můžete s Vaší pomocí používat různé vkládačky, jednoduché puzzle, stavebnice, zvukové hračky  apod. Zkuste zprostředkovávat dětem co nejvíc podnětů z vašeho okolí.

Můžete opakovat také domácí zvířata a mláďata – ukazujte na obrázcích, modelech a pojmenujte. Části těla a obličeje – ukazujte na sobě, dětech, hračkách a pojmenujte.

Prosím, dávejte na sebe a děti pozor, chraňte se a dodržujte pravidla. Přeji nám všem, ať je tento problém brzy za námi a můžeme se ve zdraví zase potkávat ve škole.

Jana Vechetová

e-mail: ja.ve@seznam.cz

 

Můžete využívat tyto a podobné odkazy:                                        

https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y

https://www.youtube.com/watch?v=DCCeUF01ICg

https://www.youtube.com/watch?v=OGhyP_yFkmA

https://www.youtube.com/watch?v=wuRFQEk5VxI

https://www.youtube.com/watch?v=1GwKr75tvVw

https://www.youtube.com/watch?v=cInJoWhW22Q

 

Milí rodiče a žáci,

dále pokračujte ve čtení a prohlížení knížek, zpívání a poslouchání písniček, pracujte s vkládačkami a hračkami, které máte doma. Uvolňujte ruce, trénujte úchop a  manipulaci s předměty - hračky, kroužky, míčky apod.  Ať vám je děti podávají, můžete se o věci jakoby přetahovat. Zkoušejte i úchop silnějšího fixu nebo pastelky a s pomocí můžete čárat, malovat na papír.

Můžete opakovat ovoce. Když najdete obrázky v knížkách nebo podle toho, jaké ovoce máte zrovna doma. Pojmenujte, můžete k tomu přidat i barvy. Ať děti zkoušejí určovat ovoce - dejte jim dva druhy a oni zkusí vybrat podle pokynu to správné (snahou ukázat, pohledem….) U toho můžete ovoce ochutnávat, to bude děti bavit nejvíc J. Ovoce můžete také malovat, kulaté jablko, pomeranč….

Zde jsou odkazy k ovoci:

https://www.youtube.com/watch?v=R4CvSKSwN0s

https://www.youtube.com/watch?v=o7k-g5GxffE

 

Písničky a pohádky:

https://www.youtube.com/watch?v=XdWR1lZQ0dE

https://www.youtube.com/watch?v=WJfV0XmwxPk

https://www.youtube.com/watch?v=dgpG3CVn7Pc 

https://www.youtube.com/watch?v=He3pSFYV0dk

https://www.youtube.com/watch?v=rvx7m13_Z3U

https://www.youtube.com/watch?v=4ODmebNtWcc&list=PLbSSyNzvDsdsFu3NK6oUc-VioZCYB2w7i&index=4

 

Pracujte podle nálady dětí, hravou formou, ať děti práce baví.

Sabča a Péťa se můžou zaměřit také na zdokonalování v sebeobsluze (používání WC, mytí rukou, stolování, používání lžíce při jídle, oblékání, obouvání atd.) Podle možností také zapojte děti do pomoci v domácnosti.

Myslím na vás všechny, dávejte na sebe pozor, chraňte se a dodržujte pravidla.

Těším se na vás J

Jana Vechetová

Opět všechny moc zdravím, myslím na vás a těším se snad už brzy ve škole.

Tentokrát bych chtěla požádat rodiče o spolupráci při výrobě knihy s fotografiemi pro každého žáka.  Potřebovala bych, s vaším souhlasem, fotky členů vaší rodiny, (rodiče, sourozenci, prarodiče atd.) se kterými se dítě často setkává. Dále fotky domácích zvířat, oblíbených hraček nebo věcí a nejoblíbenějších jídel. Prostě všeho, co má vaše dítě nejraději a má k tomu silný vztah. Fotek nemusí být mnoho, opravdu to základní, nejoblíbenější. Moc mi tím pomůžete, my budeme s fotkami pak dál pracovat ve škole. Fotky můžete zasílat na e-mail ja.ve@seznam.cz nebo mi je předat až se znovu setkáme např. na flash disku. Předem děkuji za spolupráci.  JV

Několik odkazů k poslechu a zábavě:

Hudební nástroje

https://www.youtube.com/watch?v=86f5av4W3ig

https://www.youtube.com/watch?v=KST6Y_dO1FA

 

Zvířata a písničky

https://www.youtube.com/watch?v=SPnG1asnrSA

https://www.youtube.com/watch?v=WJfV0XmwxPk

https://www.youtube.com/watch?v=oi1i_NfNz_E

https://www.youtube.com/watch?v=yxInizx6Ncs&list=PLSyaQB_-2UY9ixFMxYeKiScyjdLlMwIw1