Dobrý den vážení rodiče, zdravím vás v této složité době. 

Ani já nemám přístup do školy a tedy ani k učebnicím, proto se pokusím s váma být ve spojení tímto způsobem. 

Zkusíme takto překlenout dobu, kdy děti nemohou do školy, tak abychom všechno nezapomněli a alespoň trochu se posouvali dál. 

Určitě nenabereme takové tempo, abychom pracovali stejně rychle jako ve škole. Chci, abychom po návratu do školy mohli začít všichni ve stejném bodě, protože jinak se třída rozmělní místo na 2 ročníky a dva individuální plány - na 10 individuálních plánů. Proto prosím, pojďme zkusit učivo max. sladit. Půjdeme pomalu, máme ve škole náskok, tak to zvládneme v klidu. A teď už k učivu: 

1. roč.: ČTENÍ - do 24. 3. intenzivně opakujte naučené, tzn. samohlásky: a, e, i, o, u a souhlásky m, l, v. Souhlásky a samohlásky spojujte do slabik. V učebnici jsou krátké a jednoduché texty - děti se je brzy naučí zpaměti, proto s textem pracujte následovně: 

- stránku přečtěte společně, potom dítě samo - po slabikách, nenechte dítě číst potichu po písmenkách a pak vyslovit celé slovo, těžko se to potom odbourává a delší slova už tímto způsobem nezvládnou. 

- náhodně ukazujte dětem slova na stránce, ať je přečtou 

- čti jen první (poslední) slovo na řádku 

-čti jen slova, která začínají na (určíte písmeno) 

- čti jen jména 

- najdi větu (nějakou z textu dítěti vyberte) 

- najdi, kde je napsáno. ... (např. co dělá Míla) 

- o čem čteme 

Dále využijte i slova na konci učebnice, nejsou v souvislém textu a tak jsou pro žáky těžší a nemohou se je učit zpaměti. 

- napište na proužek papíru větu z probírané stránky, pak rozstříhejte na slova a dítě nejprve skládá slova zpět do věty s předlohou, pak podle vašeho diktátu. 

- stejně můžete i napsat slovo, rozstříhat na písmena a zpět skládat 

- na kartičky napište všechny probrané slabiky, tzn. s písmenem M, L, V (ma, me, mi, mo mu, la, le li lo, lu, va, ve vi vo vu), různými typy písmen, psací, hůlkové i tiskací. Náhodně z hromádky vybírejte slabiky a děti je budou číst - slabiky s písmeny m a l budou děti psát, už to umí, jen je potřeba to cvičit, zároveň vymýšlejte slova, která na slabiku začínají. 

PSANÍ: tím jsme se přesunuli k psaní, pište písmena: a, e, i , o, u, m, l a slabiky s nimi. - nejprve napište vy, potom děti, chtějte, aby vám pokaždé řekly, která dvě písmena napsaly a co je to za slabiku 

- vymalovávejte, spojujte body, vystřihujte, lepte, navlékejte korálky - vše je důležité pro motoriku. 

MATEMATIKA: matematiku procvičujte naprosto přirozeně, vše kolem nás lze využít - spočítej okna, auta u chodníku, kolik je červených, kolik bílých, dones dvě lžíce, když přidám dvě, kolik jich bude,... využijte knoflíky, kostky pastelky, víčka, korálky - vše lze sčítat, odčítat, porovnávat, ubírat a přidávat. Počítáme do 4 a tato čísla opakujte i v psaní, stejně jako zápis příkladů (2 + 1 = 3). 

- dávejte dětem jednoduché slovní úlohy - teď jsme doma 3, až přijde táta, kolik nás bude? - více nebo méně? - o kolik? 

- vezměte si třeba pastelky - 4, dítěti ukážete tři a ruku s jednou pastelkou dáte za záda. Ptáte se: máme 4 pastelky, teď ti ukazuji 3, kolik pastelek mám v druhé ruce za zády?... 

- nastříhejte kartičky s příklady do 4 a na jiné kartičky napište výsledek - dítě přiřazuje k příkladu správný výsledek. 

- na kartičky napište čísla od 1 do 4, případně i do 5 a nechte dítě správně řadit čísla, jak jdou po sobě. 

Chápu, že nemáte asi všichni doma papíry na kartičky, využijte třeba krabiček od čaje, roliček od toalet papíru, které lze rozstříhat a na toto využít. 

2. roč. – tady jsem celkem klidná, všem druhákům to jde a u koho to není úplně ono, víme o tom a jsem s rodiči domluvená na dalším postupu. 

I tady bohužel nemám doma učebnice, čtěte s dětma vždy dva dny jednu stránku. Jak dočtete stránky s jedním písmenem, dejte si alespoň 2 dny na opakování a procvičení učiva. Pak teprve začněte další písmeno. Pracujte stejně jako prvňáci, vyhledávejte slova, skládejte slova z písmen,… Pište diktáty – to, co čteme v učebnici, umí děti i napsat, kromě velkých písmen. Trénujte i opisy vzadu v učebnici a přepisy – k tomu využijte slova na stránkách dole. Pokud něco nejde, buďte trpěliví, dětem to ukažte, ono jim bude chvíli trvat, než si zase přivyknou na učení a vzpomenou si na to, co už znaly. 

V matematice platí stejné jako pro prvňáky, jen už počítáme do 9. Zatím u toho zůstaňte, není kam spěchat, procvičujte slovní úkoly ze života, zapisujte příklady, porovnávejte. Na číslo 10 půjdeme až od dubna. Matematika jde všem druhákům velmi dobře, ta vám tolik práce nedá. 

Je toho hodně, co můžete dělat a děti s tím i zabavíte, když nemohou nikam jinam. 

Doporučuji i televizní výuku "UČÍTELKA", je každý den v 9.00 na 2. programu. Pro nás moc dílů nebude, ale přínos to jistě má. Také Kouzelnou školku považuji za důležitou, je tam prvouka, a celkově je to velmi zdařilý vzdělávací pořad - ve škole jej nikdy nevynecháme a často na něj i navazujeme v prvouce i v pracovním vyučování nebo výtvarce. 

Když to shrnu: ráno se podívejte na UčíTelku. Učení se věnujte 2x - 3x dopoledne po 20min. + počítačové výukové programy. 

Odpoledne: 2x po 15 - 20min. Záleží jak které dítě, pro někoho to bude až dost, někomu můžete přidat. Odpoledne také Kouzelná školka + jakékoli hry s váma (pexeso, kvarteto, člověče nezlob se,...). Učení se věnujte, ale snažte se nic nelámat přes koleno. 

Všichni zažíváme těžké chvíle, máme strach, je to velká nejistota. Prosím o to, abyste do práce s dětma vnesli maximální klid (i když jim to nepůjde), buďte trpěliví, ve stresu se těžko pracuje vám a hlavně dětem. Pokud budete cítit, že jste vy nebo děti v nepohodě, učení odložte. 

Všem přeji pevné zdraví, chraňte sebe i okolí, buďte ohleduplní, noste roušky. Zdravím vás i vaše děti, LD

http://www.ucimsecist.cz/

 

https://matikaj.webnode.cz/odkazy-1-stupen/

 

http://skolicka6.sweb.cz/DRACI/DRACI1.htm

 

http://skolicka6.sweb.cz/OBRAZKOVEKRIZOVKY/KRIZOVKA1.htm

 

http://fun4child.com/paintonline_ch03/index.html

 

https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida/scitani-a-odcitani-v-oboru-cisel-0---5.html

 

https://pripravy.estranky.cz/clanky/prvni-trida/z-pohadky-do-pohadky.html

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

http://matematika.hrou.cz/c/1.trida