PL 1 – Mistr Jan Hus

  • přečti si text v učebnici na str. 36. Pokud učebnici nemáš, byl ti zaslaný text o Janu Husovi v minulém učivu.

 

  • v pracovním listu doplň do vět správná slova z nápovědy (cv. 1)

 

PL 2 – OPAKOVÁNÍ – O KLÁŠTERECH A KŘESŤANSKÉ CÍRKVI

  • vypracuj v pracovním listu zakroužkované úkoly č. 1,3,4

 

PL 3 – text o Janu Želivském

  • přečti si jej – pomůže ti při vypracování pracovního listu č. 4  (Bitva u Lipan)

 

PL 4 – BITVA U LIPAN

  • přečti si text o Janu Želivském (PL 3) a v pracovním listu 4  doplň do vět slova z nápovědy (cv. 2)