CLOTHES:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/clothes

WEATHER:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/weather

NUMBERS 0-100

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/numbers