PLÁN UČIVA NA 32. ŠKOLNÍ TÝDEN                 6.4. – 9.4.2021

 

8.ročník

PŘEDMĚT

UČIVO

PRACOVNÍ LISTY

 

ÚKOLY

 

ČESKÝ JAZYK

 

Číslovky – procvičování učiva

 

 

-PL

 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky1.htm

 

MATEMATIKA

 

Znázorňování zlomků

 

-PL

https://zlomky-hrave.cz/procvicovani/poznavani

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Food – opakování učiva

-PL

 

https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4

https://www.youtube.com/watch?v=fzOSUcoQDk8

 

 

ZEMĚPIS

 

Hospodářství v Evropě - zemědělství

-pracovní sešit

 

-nalepit výpis látky do sešitu, přečíst

-vyhledávání informací o zemědělství v Evropě

 

 

 

PŘÍRODOPIS

 

Hmyz žijící v blízkosti vod, hmyz v domácnosti

-PL

 

-přečíst a vylepit učební látku do sešitu

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7094-jaro-v-luznim-lese?vsrc=vyhledavani&vsrcid=kom%C3%A1r+pisklav%C3%BD

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6067-blechy-a-vsi?vsrc=vyhledavani&vsrcid=blecha

 

DĚJEPIS

 

Selská rebelie v roce 1775

-PL

 

-nalepit zápis do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=q4z9ZWz4FxU

 

 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 

Demokratický stát

-PL

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2234-demokracie?vsrc=vyhledavani&vsrcid=demokratick%C3%BD+st%C3%A1t

 

 

 

 

 

FYZIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAČNÍ

DOVEDNOSTI

Jaro – čtení s porozuměním

-PL