PLÁN UČIVA NA 30. ŠKOLNÍ TÝDEN                 22.3. – 26.3.2021

 

8.ročník

PŘEDMĚT

UČIVO

PRACOVNÍ LISTY

 

ÚKOLY

 

ČESKÝ JAZYK

 

Číslovky

 

 

-PL

 

https://wordwall.net/resource/13054247/druhy-%C4%8D%C3%ADslovek

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-cislovky-2-uroven/215

 

MATEMATIKA

 

Zlomky

 

-práce s pracovním sešitem

https://wordwall.net/resource/11877205/zlomky

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Furniture

Předložky

-PL

-PL

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=506af

https://www.youtube.com/watch?v=5Tf0DLBkkzw

-práce s překladačem

 

 

 

ZEMĚPIS

 

Hospodářství v Evropě - průmysl

-pracovní sešit

 

-nalepit výpis látky do sešitu, přečíst

-vyhledávání informací o průmyslu v Evropě

 

 

 

PŘÍRODOPIS

 

Koloběh vody

Hmyz

-pole, zahrady, lesy

 

-PL

 

-PL

22.3. světový den vody

 

-nalepit výpis látky do sešitu a přečíst

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4695-hmyz-na-louce

https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=l%C3%BDko%C5%BErout

 

DĚJEPIS

 

Josef II.,syn Marie Terezie

-PL

 

-nalepit zápis do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 

Opakování probraného učiva

-opakovací PL

 

 

 

 

 

 

FYZIKA

 

Použití baterie a její využití

- PL

- vypracovat PL

https://www.youtube.com/watch?v=DMhdMAI93js

KOMUNIKAČNÍ

DOVEDNOSTI

Pranostiky- četba, význam, slova podobného významu

 

-PL