PLÁN UČIVA NA 27. ŠKOLNÍ TÝDEN                 1.3. – 5.3.2021

 

8.ročník

PŘEDMĚT

UČIVO

PRACOVNÍ LISTY

 

ÚKOLY

 

ČESKÝ JAZYK

Vzory podstatných jmen

PL vzory, koncovky PJ

https://www.skolasnadhledem.cz/game/13

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

MATEMATIKA

 

Dělení dvojciferným dělitelem

-PL dělíme dvojciferným číslem

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5937-ucitelka-4-tr-delime-pisemne?vsrc=vyhledavani&vsrcid=d%C4%9Blen%C3%AD+dvojcifern%C3%BDm+d%C4%9Blitelem

https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_deleni_dvojcif1.htm

ANGLICKÝ JAZYK

House, flat

-PL křížovka

-PL slovní zásoba

https://www.youtube.com/watch?v=nfBsIA5Lr0U https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-house-1-uroven?source=explicitExercise

 

ZEMĚPIS

 

Rostliny a živočichové v Evropě

-pracovní sešit

-PL procvičovací test

 

-nalepit výpis látky do sešitu

http://biosferaevropy.sweb.cz/fauflo.htm

 

PŘÍRODOPIS

 

Členovci

 

-PL list

- nalepit výpis látky do sešitu

https://www.youtube.com/watch?v=3mMCqUUYjXY

 

DĚJEPIS

 

Procvičování probraného učiva

-PL test

 

-opakovací video:

https://www.youtube.com/watch?v=QinlCRtxzR4

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 

Nemoc, invalidita

-PL

- nalepit výpis látky do sešitu

 

FYZIKA

 

 

 

Elektromotor

 

 

-PL

https://www.youtube.com/watch?v=r7vzux7l9y8

KOMUNIKAČNÍ

DOVEDNOSTI

Četba a rozbor básně

 

 

-PL cestička k domovu

- odpovědět na otázky pod textem

 

Každý týden v úterý a ve čtvrtek budou žákům předávány pracovní listy z jednotlivých předmětů.