Plán učiva na týden od 8. do 12. 3. 2021

Český jazyk

Past na Hamrlíka – čtení s porozuměním

Podstatná jména opakování – pracovní list na doplňování vzorů a pádů podstatných jmen

Čeština - Pexeso - pádové otázky (hrou.cz)

Umíme česky – Online procvičování češtiny (umimecesky.cz)

Anglický jazyk

 

Matematika

9. Výpočet objemu válce – pracovní sešit str. 44

8. délka kružnice, obvod kruhu – pracovní list

Procvičování malé násobilky – pracovní list

Matematika - Malá násobilka (hrou.cz)

Umíme matiku – Zábavné procvičování matematiky online (umimematiku.cz)

Zeměpis

8. Evropa – Střední Evropa práce do pracovního sešitu str. 18 podle učebnice str. 26 – 27

9. Nová práce v pracovním sešitě Afrika – Severní Afrika str. 20 podle učebnice str. 24 – 25

Dějepis

8. Pařížská mírová konference – přečíst si text, vypracovat otázky a vlepit jej do sešitu

ANABÁZE (Dokument o ČS.legionářích - 1991) - YouTube

9. Protektorát Čechy a Morava – pročíst pracovní list – vlepit do sešitu

Tak začal Protektorát (dokument ČR, 1994) - YouTube

Přírodopis

8. Obojživelníci – pracovní list

9. Mimořádné situace – co by měl člověk vědět

Každý týden v úterý a ve čtvrtek budou žákům předávány pracovní listy z jednotlivých předmětů.