Plán učiva na týden od 8. do 12. 3. 2021

Český jazyk

Čtení s porozuměním + práce s textem – Past na Hamrlíka

K práci s textem se budou hodit určitě tyto odkazy:

http://cestina.hrou.cz/c/podstatna-jmena/cislo-padu-podle-otazky

http://cestina.hrou.cz/c/podstatna-jmena/padove-otazky-pexeso

 

Komunikační dovednosti

Popis pracovního postupu – příprava pokrmu

 

Anglický jazyk

Prepositions (on, in under) – procvičování předložek na, v, pod

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk/2510-3-rocnik/2400-gramatika/2567-predlozky-mista

 

 

Matematika

Zlomky – převod zlomku na smíšené číslo

 

http://matematika.hrou.cz/c/zlomky/pizza-zlomky-pexeso

http://matematika.hrou.cz/c/zlomky/vyber-zlomky-vetsi-nez-1

http://matematika.hrou.cz/c/zlomky/prevod-zlomku-na-cela-cisla

 

 

Zeměpis

Evropa – opakování obyvatelstvo Evropy

- přečíst si kapitolu 6 v učebnici na str. 14-15 a doplnit v pracovním sešitě doplnit strany 8 a 9.

https://www.youtube.com/watch?v=9sz_GPTPmgw

 

Dějepis

Baroko - opakování, pročíst v učebnici str. 24 - 25 a odpovědět do sešitu na otázky č. 1a 2 na str. 25

https://www.youtube.com/watch?v=oebRYn3lfaA

Přírodopis

Obojživelníci – přečíst si text, nalepit do sešitu. Doplnit do PL podle nápovědy vnitřní stavbu těla skokana a odpovědět na otázky do sešitu.

https://www.youtube.com/watch?v=BUTr3hwjn8I

 

Fyzika

Elektromotory – vyplnit pracovní list a doplnit chybějící slova do pracovního listu – napětí, baterie

https://www.youtube.com/watch?v=r7vzux7l9y8

ČSP

Kanárek – výrobek z krabičky od sirek a papíru

 

Pracovní listy z jednotlivých předmětů budou žákům předány v úterý a ve čtvrtek.