PLÁN UČIVA NA 29. ŠKOLNÍ TÝDEN                 15.3. – 19.3.2021

 

7. ročník

PŘEDMĚT

UČIVO

PRACOVNÍ LISTY

 

ÚKOLY

 

ČESKÝ JAZYK

 

Pády

 

 

 

 

 

-PL

-práce s učebnicí

 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/rod_cislo_pad1.htm

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=604f6f5fec84a

 

MATEMATIKA

 

Zaokrouhlování

Násobení, dělení 10,100,1000- opakování učiva

-PL zaokrouhlování

-PL násobení, dělení

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/zaokrouhlovani-4

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=16.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100%2C+1+000#selid

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Furniture

 

-PL

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKLD4Arn_bs

 

 

ZEMĚPIS

 

Plzeňský kraj

-pracovní sešit

 

-nalepit výpis látky Plzeňský kraj do sešitu

-práce s mapou ČR

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e210552116240010

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS

 

Květ - opylení

-PL

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4867-kvet?vsrc=vyhledavani&vsrcid=kv%C4%9Bt

 

DĚJEPIS

 

 Gotika - úvod

 

-PL

 

-nalepit výpis látky do sešitu

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230041-goticka-moda/

 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 

Kde a jak platíme – na poště

-poštovní poukázka A

https://www.zlatka.in/cs/

 

 

 

 

FYZIKA

 

El. proud 

 

- práce s učebnicí

 - opakování učiva 

KOMUNIKAČNÍ

DOVEDNOSTI

 

O Krokovi -čtení s porozuměním, odpovědi na otázky- vyhledávání v textu

 

 

-PL