PLÁN UČIVA NA 28. ŠKOLNÍ TÝDEN                 8.3. – 12.3.2021

 

7. ročník

PŘEDMĚT

UČIVO

PRACOVNÍ LISTY

 

ÚKOLY

 

ČESKÝ JAZYK

 

Pády

 

 

 

Jednoduchý popis postupu práce

Čtení s porozuměním

-PL pádové otázky

-PL rozcvičky s pády

PL-příprava pokrmu

 

Práce s textem

https://wordwall.net/resource/9166034/p%C3%A1dov%C3%A9-ot%C3%A1zky

https://wordwall.net/resource/2552991/p%C3%A1dov%C3%A9-ot%C3%A1zky

-nahlédnout doma do maminčiny nebo babiččiny kuchařky

MATEMATIKA

 

Písemné sčítání a odčítání

-PL písemné odčítání

-PL písemné sčítání

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

House, flat

-PL doplňovačka

 

https://wordwall.net/resource/637656/house

https://wordwall.net/resource/3581620/angielski/house-rooms-klasa-2

 

 

ZEMĚPIS

 

Středočeský kraj

-pracovní sešit

 

-nalepit výpis látky Středočeský kraj do sešitu

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e210552116240011

 

 

PŘÍRODOPIS

 

Květ

-PL květ

-pro opakování:

https://wordwall.net/resource/12168495/stavba-rostliny

https://www.youtube.com/watch?v=1ayZp7IwCW4

-nakreslit podle odkazu viz výš květ do sešitu a popsat

DĚJEPIS

 

O trzích, placení a platidlech

-PL

 

- nalepit výpis látky do školního sešitu

 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 

Kde a jak platíme

-PL

https://www.zlatka.in/cs/test.php?g_idt=6045590321d6a

 

 

 

FYZIKA

 

Jak funguje el. proud

 

 

-PL

https://www.youtube.com/watch?v=i6Ond6DbnKo

KOMUNIKAČNÍ

DOVEDNOSTI

 

 

Práce s dechem

 

PL kalich

-hlasitě číst a vypravovat

 

 

 

Pracovní listy z jednotlivých předmětů budou žákům předány v úterý a ve čtvrtek.