PLÁN UČIVA NA 27. ŠKOLNÍ TÝDEN                 1.3. – 5.3.2021

7. ročník

PŘEDMĚT

UČIVO

PRACOVNÍ LISTY

 

ÚKOLY

 

ČESKÝ JAZYK

 

Pádové otázky

-PL pádové otázky

-PL rozcvičky s pády

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

-vylepit pádové otázky doma na viditelné místo a naučit se zpaměti

 

MATEMATIKA

 

Písemné odčítání nad 10 000

-PL písemné odčítání

-PL písemné sčítání

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000/zvedavi-poctari/priklady1.htm

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

House, flat

-PL křížovka

-PL slovní zásoba

https://www.youtube.com/watch?v=nfBsIA5Lr0U https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-house-1-uroven?source=explicitExercise

 

 

ZEMĚPIS

 

Hlavní město Praha

-pracovní sešit

 

-výpis látky Praha nalepit do sešitů

-vylepit obrázky Prahy založené v sešitě

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1681-kraj-praha-hlavni-mesto-ceske-republiky

 

PŘÍRODOPIS

 

List

-PL list

https://www.youtube.com/watch?v=olGVIZvjYcw

 

 

 

 

DĚJEPIS

 

Život ve městech

-PL život ve městech

 

-opakovací video:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230042-jan-hus/

 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 

Bankovní účet

-PL bankovnictví

https://edu.ceskatelevize.cz/video/111-bankovni-ucet-v-praxi

 

 

FYZIKA

 

 

 

Napětí a baterie

 

 

-PL Napětí+Baterie

https://www.youtube.com/watch?v=g6mH4Cpg7Rw

 

KOMUNIKAČNÍ

DOVEDNOSTI

Četba a rozbor básně

 

 

-PL cestička k domovu

-odpovědět na otázky pod textem

 

 

Každý týden v úterý a ve čtvrtek budou žákům předávány pracovní listy z jednotlivých předmětů.