PLÁN UČIVA NA 32. ŠKOLNÍ TÝDEN                 6.4. – 9.4.2021

 

7. ročník

PŘEDMĚT

UČIVO

PRACOVNÍ LISTY

 

ÚKOLY

 

ČESKÝ JAZYK

 

Vzory rodu středního

 

 

 

 

 

-tabulka se vzory rodu středního

-PL

 

https://wordwall.net/resource/11136442/vzory-podstatn%C3%BDch-jmen-rodu-st%C5%99edn%C3%ADho

https://www.youtube.com/watch?v=5YcKFK56Ntg

 

 

MATEMATIKA

 

Opakování násobení, dělení

 

-PL

http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/mala-nasobilka

 

ANGLICKÝ JAZYK

Food - slovní zásoba

 

-PL

 

https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4

https://www.youtube.com/watch?v=fzOSUcoQDk8

 

 

ZEMĚPIS

 

Karlovarský kraj

-pracovní sešit

 

-nalepit výpis látky KARLOVARSKÝ KRAJ do sešitu, přečíst

-práce s mapou ČR

https://edu.ceskatelevize.cz/video/2153-karlovarsky-kraj?vsrc=vyhledavani&vsrcid=karlovarsk%C3%BD+kraj

 

 

 

PŘÍRODOPIS

 

Dužnaté plody – peckovice, malvice, bobule

-PL

 

 

-nalepit do sešitu výpis látky a přečíst

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6431-ucitelka-3-tr-tridime-plody

 

 

 

DĚJEPIS

 

 Dáváme si do talíře (gotika)

 

-PL

 

-nalepit výpis látky do sešitu a přečíst

 

 

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 

Hodnota peněz

-PL

-nalepit výpis látky do sešitu a přečíst

 

https://www.zlatka.in/cs/

 

 

 

 

FYZIKA

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAČNÍ

DOVEDNOSTI

 

Jaro – čtení s porozuměním

 

 

 

-PL