PLÁN UČIVA NA 31. ŠKOLNÍ TÝDEN                 29.3. – 31.3.2021

 

7. ročník

PŘEDMĚT

UČIVO

PRACOVNÍ LISTY

 

ÚKOLY

 

ČESKÝ JAZYK

 

Opakování sloves

 

 

Komunikační a slohová výchova – Velikonoce – zvyky, tradice

Literární výchova –

Velikonoční svíce

 

 

-PL

 

 

 

 

 

 

-PL

 

 

 

 

-PL

 

 

 

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://wordwall.net/resource/9207539/slovesa

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/11973915/velikonoce

 

 

 

 

-čtení s porozuměním

 

MATEMATIKA

 

Opakování a procvičování probraného učiva

-PL dělení se zbytkem

https://www.umimematiku.cz/cviceni-deleni-se-zbytkem

 

ANGLICKÝ JAZYK

Easter

 

-PL slovní zásoba

-PL Easter

 

https://www.youtube.com/watch?v=dcIX7bUpfQY

https://www.youtube.com/watch?v=5BH0LjFanSY

 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 

Pracovní nástroje a nářadí

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAČNÍ

DOVEDNOSTI

 

Četba   -  vlastní závěr,  hlavní myšlenka 

 

 

PL

 

 

Velikonoce už jsou tady, a tak přejeme Vám dohromady bohatou pomlázku a hodně štěstí, hlavně však radost, jež jaro věští. 

Veselé Velikonoce přeje třídní učitelka Pavla Machátová a asistentka Miluše Dvořáková