KUBÍK –učivo 20.-30.4.

Český jazyk – mluvnice – procvičování a upevňování ú ů

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/03/%C4%8Cajov%C3%A1-konvi%C4%8Dka.pdf

https://pripravy.estranky.cz/clanky/slune---doplnujeme-u_-u_-u.html

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

dvojhláska ou    - učebnice str.57, přečíst báseň

cv.1str.57 přečíst, pak opsat do sešitu 2 řádky a vyznačit ou

cv.2str.57- přepsat do sešitu

cv.3str.57- přečíst věty a slovo v závorce dát do správného tvaru

Čtení – Čítanka – str.57-58 Jsi pašák, Kryštofe! – přečti si a vypiš do sešitu

všechna vlastní jména. Ta, která se tam opakují, napiš pouze jednou

Matematika – násobky 4

znázorňování příkladů násobení pomocí knoflíků,

kostek, dřívek apod. (znázornění 4+4 = 2.4 =8, 4+4+4= 3.4= 12………..)

učebnice str.59 – opsat tabulku násobení 4 do sešitu

str.60-61 některá cvičení vypočítat do sešitu

PS str. 28 cv. 1-5, str.29 cv.6-7

Anglický jazyk youtube – dětské anglické písničky

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/03/Klaun-%E2%80%93-anglick%C3%A9-barvy.pdf

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/57884

Prvouka

Najděte si a podívejte se na následující odkazy:

MYTÍ RUKOU:        https://www.youtube.com/watch?v=mM4CfztnJFU

POVÍDÁNÍ O ČÁPOVI BÍLÉM:  https://www.youtube.com/watch?v=wmnFpPgo7dk

POVÍDÁNÍ O VYDRÝSKOVI:    

https://www.youtube.com/watch?v=EAcID2-mr6s&list=PLlLX4oCETo4_WT7HEc234ngxUxTsSwhex

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________________

Alena –učivo 20.-30.4.

Čtení – čteníčko str.44- 45, úkoly na konci stránky

Procvičování čtení slov s č

Opis do sešitu básničku na str.45 cv.1

Pro zábavu:

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/03/Pes-na-louce-vybarvov%C3%A1n%C3%AD-podle-%C4%8D%C3%ADsel.pdf

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2018/01/Obr%C3%A1zky-a-p%C3%ADsmena.pdf

Psaní – ž Ž

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/124729

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/30312

Matematika číselná řada 0-19

Rozklad čísel, porovnávání čísel

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/30735

Anglický jazykyoutube – dětské anglické písničky

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/03/Klaun-%E2%80%93-anglick%C3%A9-barvy.pdf

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/57884

Prvouka

Najděte si a podívejte se na následující odkazy:

MYTÍ RUKOU:        https://www.youtube.com/watch?v=mM4CfztnJFU

POVÍDÁNÍ O ČÁPOVI BÍLÉM:  https://www.youtube.com/watch?v=wmnFpPgo7dk

POVÍDÁNÍ O VYDRÝSKOVI:    

https://www.youtube.com/watch?v=EAcID2-mr6s&list=PLlLX4oCETo4_WT7HEc234ngxUxTsSwhex