Učivo 18.-29.5.   

IVP Alenka

Čtení –  slova s dvojhláskou ou, nácvik ve slabikách a slovech

Čteníčko – str.50 – 51, úkoly, do sešitu zapiš správná slova ze cv.3str.50

Str.52-53 opakování Žž ve slovech, úkoly, opis cv.4 str.52

Psaníou

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/112540

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/57848

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/20947

Matematika – číselná řada 0-20, sčítání do 20 bez přechodu desítky

Opakování + - do 10, sčítání čísel v oboru 10-20

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/83133

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/149117

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/83131

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/23823

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/scitani-do-15/priklady1.htm

https://www.detskestranky.cz/barevne-pocitani-broucek-zenichem/

Anglický jazyk –

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/02/Skryt%C3%A9-zv%C3%AD%C5%99%C3%A1tko.pdf

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/02/Angli%C4%8Dtina-barvy.pdf

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/color-choice/exercises.html

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/color/exercises.html

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/vocabulary/exercises.html

 

4.roč. Kubík

Český jazyk – souhlásky měkké – ž š č ř c j ď ť ň

Vypiš z učebnice str.62 žlutou tabulku s měkkými souhláskami

Projdi si cvičení str.62-63, písemně vypracuj cv.5str.63

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/24301

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/4852

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/45711

Čtení – hlasité čtení s porozuměním

čítanka str.45-46 Jak málem chytili vodníka – přečti a odpověz na otázky:

Jak se jmenovaly děti z příběhu?

Jak se jmenovala vedoucí?

Odkud nabraly děti vodu?

Co plavalo v přivezené bandasce s vodou?

Matematika - Násobení 6

upevňování násobení 1-5

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/41463

Násobení číslem 6 – uč. str.68-70

Opiš si do sešitu tabulku násobení 6 ze str.68

cv. 1-2 str.70 napiš do sešitu

PS str. 34 všechna cvičení a str.35 cv.7 , str.36 cv.16

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/34187

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/72015

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/27493

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/88218

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/40991

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/159717

 

Anglický jazyk - procvičování slovní zásoby

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/02/Skryt%C3%A9-zv%C3%AD%C5%99%C3%A1tko.pdf

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/02/Angli%C4%8Dtina-barvy.pdf

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/color-choice/exercises.html

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/color/exercises.html

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/vocabulary/exercises.html