Čtení slova se skupinou pe-pě /čteme pje/, procvičování čtení

Čítanka str.81 - správně přečíst, doplnit slabiky

Str.82 – poezie – přečíst básně s přednesem - Ptačí zpěv, Svatba

Výrazné čtení – článek Já vím… str.82

Psaní velké D , písanka č.4 str. 86-87

Opis – čítanka str. 83 – hádanka Co je to? – opiš do sešitu a nakresli obrázek

Matematikaupevňování násobení 2

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/34171

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/85778

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/150748

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/4160

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/41676

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/56728

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/113525

upevňování sčítání a odčítání do 20 s přechodem- učebnice str.45-46, PS 39-40

Anglický jazykupevňování probrané slovní zásoby zábavnou formou

https://view.officeapps.live.com/op/view.ran?src=http://dumy.cz/nahled/157140

https://www.youtube.com/watch?v=mrOWDPkYyP0

https://www.youtube.com/watch?v=Cpamzney1A8&list=PLVAiwgi_wDlDoz5K4lUSigbYEcbSW3gq0&index=3

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/what-is-it/exercises.html

Prvouka - Vypracuj následující pracovní listy: /viz příloha/

PL1 – Orientace v čase

PL2 – Volný čas – doplň správná slova z nabídky

PL3 – Tělo člověka – přiřaď části těla k obrázku (cv. 1), pojmenuj věci ve cvičení 2 a nakresli věci důležité pro hygienu

PL 4 – Obrázek louky - vybarvi