Český jazyk -  slova se skupinou be- bě , poezie, opis, přepis

Čítanka – str.77 krátké básničky, rýmy, hádanky – v každé básni najdi slova,

která se rýmují a zapiš si je do sešitu (zdraví – zprávy, kváká – smráká)

str. 78-79 be-bě – přečíst správně / měkčení bě – čteme bje/

do sešitu zapsat cv.3/78

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/03/%C4%8Cten%C3%AD-s-porozum%C4%9Bn%C3%ADm.pdf

Psaní – Písanka 4 str.84 - přepis básně   

Str. 85 – docvičit d a zapsat slovy – dvě, deset, dvacet, padesát, devadesát

Pro zábavu: https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/03/Pes-na-louce-vybarvov%C3%A1n%C3%AD-podle-%C4%8D%C3%ADsel.pdf

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2018/01/Obr%C3%A1zky-a-p%C3%ADsmena.pdf

Matematika – násobky 2 – znázorňování příkladů násobení pomocí knoflíků,

kostek, dřívek apod. (znázornění 2+2 = 2.2 =4, 2+2+2= 3.2= 6………..)

opište si tabulku násobení do sešitu podle učebnice str.51 – vpravo nahoře

Učebnice str.50 – 52 –

Pracovní sešit - str.42 cv.1-5, str.43 cv.6

Na procvičení využijte: www.onlinecviceni.cz – matematika 2.ročník – násobení a dělení 2

– první dvě cvičení

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/15628

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/34172

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2017/06/T%C5%99e%C5%A1n%C4%9B-%E2%80%93-rozklad-%C4%8D%C3%ADsel.pdf

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2017/04/%C4%8C%C3%ADseln%C3%A9-ploty-pro-prv%C5%88%C3%A1%C4%8Dky.pdf

Anglický jazykyoutube – dětské anglické písničky

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/03/Klaun-%E2%80%93-anglick%C3%A9-barvy.pdf

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/57884

Prvouka

Najděte si a podívejte se na následující odkazy:

MYTÍ RUKOU:        https://www.youtube.com/watch?v=mM4CfztnJFU

POVÍDÁNÍ O ČÁPOVI BÍLÉM:  https://www.youtube.com/watch?v=wmnFpPgo7dk

POVÍDÁNÍ O VYDRÝSKOVI:    

https://www.youtube.com/watch?v=EAcID2-mr6s&list=PLlLX4oCETo4_WT7HEc234ngxUxTsSwhex