Ve zdravém těle zdravý duch IV. Zdravé město Třebíč

V měsících květen – prosinec 2016 probíhal na naší škole již čtvrtý ročník žáky oblíbeného projektu „Ve zdravém těle zdravý duch IV.“, podporovaný Grantovým programem „Zdravé město – Zájmové aktivity“. Projekt lze popsat jako pohybový a rekreační, ale i výchovný, vzdělávací a znalostní s aktivitami podporující pozitivní psychický a fyzický vývoj dětí.

Děti se v květnu zúčastnily  bowlingu, velmi oblíbených závodů letního „bobingu“,  plavaly v bazénu. V červnu na Den dětí probíhaly  na zahradě školy různé soutěže, freesbee, žáci nacvičovali lukostřelbu. Jeli jsme také na celodenní turisticko poznávací výlet do Pohádkové vesničky na Vysočině – Podlesí, cestou hledali  Olšiakovy sochy. Celé léto se děti osvěžovaly nově koupenou venkovní solární sprchou a často přespávaly ve stanech na zahradě internátu. V září  jsme šli plavat do aquaparku Laguna Třebíč, relaxovali na zahradě školy, kde jsme skákali na trampolíně,   opékali špekáčky, cvičili na relaxačních míčích. V říjnu jsme byli cvičit v posilovně a jeli na turisticko-sportovní výlet do Zábavního parku  Střítež. V listopadu jsme společně s rodiči tvořili krásné výrobky. Nechyběla samozřejmě spousta turnajů - florbalový, ruské kuželky, pink-pong, šipky, fotbal. Během projektu navštívily také plno akcí Zdravého města Třebíč - Cesty za čistým vzduchem, Dny bez úrazu, Evropský den mobility – den bez aut, Evropský den záchrany života, vystoupily   na městskou věž. V prosinci při tradičním Mikulášském posezení za účasti rodičů a veřejnosti se projekt ukončil.

„Třebíč – Zdravé město - Tento projekt byl finančně podpořen městem Třebíč.“ A to z grantového programu „Zdravé město – Zájmové aktivity – rok 2016 - projekt Ve zdravém těle zdravý duch IV.“