Masopustní veselí  - 26.2.2015 

Tvoříme ze sněhu, hry na sněhu    6.1.2015

Vánoční posezení   19.12.2014

Mikulášská tancovačka   5.12.2014

Pyžamový bál   27.11.2014

Dne 18.2. 2014 v rámci ŠD proběhla Maškarní veselice.

Zábavné vaření  ve školní družině.

Čajové odpoledne ve školní družině 27.3 2014

Dětský den

 

Dne 3.6. 2014 proběhl na školní zahradě Dětský den plný soutěží.

 

Ve zdravém těle zdravý duch II.

Ve školní družině proběhl opět ve dnech od  21.května do 11. června 2014 v rámci Grantového systému „Zdravé město - Volnočasové aktivity“, projekt  „Ve zdravém těle zdravý duch II.“.

Zábavné vaření II. - 13.11.2014