Plán učiva na týden od 15. do 19. 3. 2021

Český jazyk

Číslovky – druhy číslovek, přehled vlepit do sešitu a vyplnit pracovní list – NOVÉ UČIVO

Koncovky podstatných jmen – pracovní list na doplňování koncovek

https://www.youtube.com/watch?v=oumb88RsbYA

 

Anglický jazyk

Prepositions - naučit se předložky, tabulku s jejich přehledem vlepit do sešitu

- s pomocí tabulky doplnit správné předložky do pracovního listu

https://www.youtube.com/watch?v=YEkBhSoc_mA

 

Matematika

Zlomky – převod smíšeného čísla na zlomek

https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA

 

Zeměpis

Evropa – Evropská unie, NATO

- přečíst si kapitolu 7 v učebnici na str. 16-17 a doplnit v pracovním sešitě stranu 10

- nalepit si zápis do sešitu

Krátké video o vzniku Evropské unie: https://www.youtube.com/watch?v=52ZvuzbDlTw

Hymna evropské unie: https://www.youtube.com/watch?v=sf8k-ZB53sw

 

Dějepis

Baroko – opakování učiva

- pročíst pracovní list a odpovědět do sešitu na otázku: Víš, jaké barokní památky jsou v našem kraji?

- list vlepit do sešitu

- učebnice str. 26 – umět ústně odpovědět na dané otázky

Krátká videa o zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou:

https://www.youtube.com/watch?v=3y-WQgmmmEM

https://www.youtube.com/watch?v=zsiKec2YGgo

 

Přírodopis

Plazi

- učebnice str. 41 – 42 pročíst a písemně odpovědět do sešitu na otázku č. 1 a 2/str. 42

Prezentace k učivu:https://www.youtube.com/watch?v=pT64vg1h1pI&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=9

 

 

Fyzika

Bezpečnost práce s elektrospotřebiči – pracovní list

https://www.youtube.com/watch?v=0EmbJ6CIDIw