týden 23- - 29.3  2020

Čtení

Opakování písmen a,e,i,o,u,m,l,v a slabik s nimi, zatím stále opakujte, procvičujte

 

Psaní

Písmena a,e,i,o,u,m,l – slabiky s nimi – stále procvičujte, opakujte – pište každý den

 

Matematika

Sčítání a odčítání v oboru do 4

Psaní číslice 5, číselná řada 12345

Pracovní list

Prvouka

Jaro – jarní rostliny, přílet ptáků, změny v přírodě na jaře

https://www.youtube.com/watch?v=9k2FQh03BTs

 

 TV

 Každý den si zacvičte  https://www.youtube.com/watch?v=MUqcYwr92SI

 

HV

https://www.youtube.com/watch?v=0zd7uLR_sF8

 

PV

Pomáhejte doma – jarní úklid

 

týden 14.4  - 17.4. 2020

týden 6.4  - 10.4. 2020

 

Týdenní plán  - 1. ročník

6. 4. – 10. 4. 2020

 

Čtení

Hláska T – strana 65, 66 + barevné slabiky na konci učebnice str. 118 - 120

 

Psaní

Pokračujte v nácviku písmene v, , pokračujte v písance dle rozpisu, který jsem vám do písanek každému napsala /první stránky na měsíc duben/. Do sešitů procvičujte psaní písmen a slabik s nimi – a, e, i o, u, m, l, v

 

Matematika

+, - do 4 – počítání na prstech, ukazování počtu na prstech, číselná řada 1 – 5, porovnávání množství, znaménka, více, méně, rovná se

Vystřihování a pojmenovávání geom. tvarů – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

M – první stránky na měsíc duben, kdo nemá pracovní sešit, pracuje podle učebnice

Prvouka

PV

Velikonoce – tradice, zvyky

https://www.youtube.com/watch?v=6xc8WKg7JtQ

https://www.youtube.com/watch?v=yMMe4AV_Z-g

Příprava velikonočních svátků v rodině – barvení vajíček, velikonoční dekorace, pečení beránka,….

Pracovní list

 HV, TV

Velikonoční koledy, cvičení, jak jste zvyklí ze školy

https://www.youtube.com/watch?v=r7zPQpqBJgg

 

 

 

 

         

 

týden 30.3  - 5.4. 2020

Čtení

Hláska T – slabiky s písmenem T,t – 2 strany, barevné slabiky na konci učebnice

 

 

Psaní

Psaní písmene v – začněte nejprve jen oblouček, poté přidat kličku – (v – velbloud a velbloudí hlavička), procvičování předešlých písmen

 

Matematika

+, - do 4, číselná řada 1 - 5

Pracovní list

Prvouka

Dopravní výchova, dopravní prostředky, děti na kolech – bezpečnost

https://www.youtube.com/watch?v=VolbeGnNt2M

 

 HV, TV

Procvičujte písničku a cvičte stejně jako minulý týden

 https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU