týden 23- - 29.3  2020

Čtení

Opakování písmen a,e,i,o,u,m,l,v a slabik s nimi, zatím stále opakujte, procvičujte

 

Psaní

Písmena a,e,i,o,u,m,l – slabiky s nimi – stále procvičujte, opakujte – pište každý den

 

Matematika

Sčítání a odčítání v oboru do 4

Psaní číslice 5, číselná řada 12345

Pracovní list

Prvouka

Jaro – jarní rostliny, přílet ptáků, změny v přírodě na jaře

https://www.youtube.com/watch?v=9k2FQh03BTs

 

 TV

 Každý den si zacvičte  https://www.youtube.com/watch?v=MUqcYwr92SI

 

HV

https://www.youtube.com/watch?v=0zd7uLR_sF8

 

PV

Pomáhejte doma – jarní úklid

 

týden 30.3  - 5.4. 2020

Čtení

Hláska T – slabiky s písmenem T,t – 2 strany, barevné slabiky na konci učebnice

 

 

Psaní

Psaní písmene v – začněte nejprve jen oblouček, poté přidat kličku – (v – velbloud a velbloudí hlavička), procvičování předešlých písmen

 

Matematika

+, - do 4, číselná řada 1 - 5

Pracovní list

Prvouka

Dopravní výchova, dopravní prostředky, děti na kolech – bezpečnost

https://www.youtube.com/watch?v=VolbeGnNt2M

 

 HV, TV

Procvičujte písničku a cvičte stejně jako minulý týden

 https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU