Další výukové materiály budou předávány osobně na základě telefonické domluvy.

Připomínám e-mail pro distanční výuku: zsTRcm22@centrum.cz, tel. 607651125. L.Duranová