Plán učiva na týden od 1. do 5. 3. 2021

Český jazyk

Podstatná jména opakování – pracovní list na doplňování vzorů a pádů podstatných jmen

Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

Anglický jazyk

Toys and Animals – pracovní list

 

Matematika

Zlomky – zápis zlomku, znázornění zlomků, porovnávání zlomků

Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

Zeměpis

8. Evropa – Oblasti v Evropě práce do pracovního sešitu str. 17 podle učebnice str. 24

9. Dokončení práce v pracovním sešitě Východní Asie str. 19 podle učebnice str. 22 - 23

 

Dějepis

8. Československé legie za první světové války – přečíst si text a vlepit jej do sešitu

9. Mnichovská dohoda – pročíst a vypracovat pracovní list – vlepit do sešitu

Přírodopis

8. Ryby – přečíst si text na pracovním listě a odpovědět na otázky č. 2 a 4. Odpovědi napsat do sešitu

9. Trávicí soustava – pročíst zpracovat a vlepit do sešitu

 

Každý týden v úterý a ve čtvrtek budou žákům předávány pracovní listy z jednotlivých předmětů.