Plán učiva na týden od 1. do 5. 3. 2021

Český jazyk

Skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých – pracovní list na doplňování koncovek přídavných jmen

 

Anglický jazyk

My house – pracovní list

 

Matematika

Zlomky – zápis zlomku, znázornění zlomků, porovnávání zlomků

 

Zeměpis

Evropa – opakování rostliny a živočichové v Evropě

- přečíst si kapitolu 5 v učebnici na str. 12-13 a také zápis v sešitě a doplnit v pracovním sešitě str. 7

 

Dějepis

Husitství, husitské války – opakování

  • přečíst si text a vlepit jej do sešitu

 

Přírodopis

Ryby – přečíst si text na pracovním listě a odpovědět na otázky č. 2 a 4. Odpovědi napsat do sešitu

 

V úterý a ve čtvrtek budou žákům předávány pracovní listy z jednotlivých předmětů.