Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

 

Přehled akcí a úkolů na prosinec 2017

A. Provozní záležitosti  školy, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro žáky školy

Termín

Úkoly/akce

Místo konání

Účast /

pověření realizace

V průběhu prosince

Výchovný poradce A. Adámek zajistí:

  • informace o termínu odevzdání přihlášek – do konce února 2018
  • konzultace se žáky 9. ročníku – volba povolání – internet, brožury a další dostupné materiály
  • zpracování  seznamů vycházející žáků a jejich předání  PPP v Třebíči

Pátek 1.12.

od 9:00h.

Preventivní program – Městská policie

VII.A L. Vetchá

Pátek 1.12.

Vzdělávací akce - knihovna Modřínová

IX.B M. Syrová

VI.A B. Vejtasová

Pondělí 4.12.

 

Cesty vánočním časem“ - exkurze do IC            Infocentrum Třebíč

 

II.A. J. Hortová

IV.B- M. Križanová

IX.C R. Němcová

Pondělí 4.12.

Adventní jarmark na radnici

I.A L. Duranová

VI.A B. Vejtasová

Pondělí

4.12.-22.12.

Adventní dílničky                                                                                

 

IX.A J. Čechová

Středa 6.12.

Divadelní představení  „Trapas nepřežiju“

VII.A L. Vetchá

IX.A J. Čechová

Středa 6.12.

od 9:00hod.

Divadlo Pasáž představení „Ten řízek nezvedej“  

VIII.A- H. Kolorosová

Úterý 5.12.

 ČERTOVINY ukončení vyučování 1. stupeň po 4. hodině

                                                                 2. stupeň po 5. hodině, třídní ve svých třídách, Informace bude předána zákonným zástupcům  žáků nejpozději do pondělí 4. prosince.

8:30 - 10:00 mikulášská nadílka v jednotlivých třídách

10:45 -11:40 Čertoviny 1.A, 2.A, 4.A+B, 5.A

11:45 - 12:30 Čertovská merenda 7.A, 8.A, 9. A + B + C

6. 12. od     9.00 hod.        

Vzdělávací program "Nastává čas vánoční“

Muzeum Třebíč

 IX.C     Pospíšilová

Středa 6.12

Pasování na čtenáře

knihovna Modřínová

IV.B- M. Križanová

I.A – L. Duranová

VI.A B. Vejtasová

Pátek 8.12.

Vánoční program v muzeu Zámek (práce žáků ZUŠ)

IX.B M. Syrová

IX.C R. Němcová

Pátek 8.12.

Tvoření s rodiči

Z23

VI.B R. Zavadilová

II.B  J. Bartiková

Pondělí 11.12.

Návštěva divadelního představení

Pasáž

IX.B M. Syrová

Pondělí 11.12.

Divadelní představení „Začarovaný les

 

divadlo Pasáž

II.A. J. Hortová

IV.B- M. Križanová

IX.C R. Němcová

VI.A B. Vejtasová

Úterý 12.13.14.-12.

Senior Point - tvoření s babičkami, Malování na sklo - andělé, děti z výtvarného kroužku

VI.A B. Vejtasová

S. Nováková

Úterý 12.12.

Vzdělávací akce  „Vánoční čas“

Muzeum Vysočiny Třebíč 

VII.A L. Vetchá

Středa 13.12.

Od 10:00h.

Vzdělávací akce  "Vánoční Třebíč"                       

 

IX.C Pospíšilová

IX.C R. Němcová

Středa 13.12.

 „Nastává vánoční čas“ - vzdělávací program

Muzeum Vysočina

II.A. J. Hortová

IV.B- M. Križanová

 

Pátek15.12.      8,30hod.         

Návštěva knihovny                                            

IX.C  Pospíšilová

IX.C R. Němcová

Pátek 15.12. od 10:30hod.

Filmové představení „Paddington 2“
(celý den  třídní učitelé ve svých třídách).

Délka představení 103minut. Po skončení filmového představení cca 12:10 bude  konec vyučování- žáci se rozejdou od kina domů. Žáci chodící na oběd a do ŠD se vrátí do školy v doprovodu svých učitelů. Informace bude předána zákonným zástupcům  žáků nejpozději do pátku 8. prosince.

V případě zájmu je možná účast rodinných příslušníků  (ti si představení hradí sami, stejně jako žáci, kteří neplatili příspěvek do spolku rodičů a přátel školy za tento školní rok  informaci se seznamem žáků a rodičů předat p. Vetché nejpozději do pondělí 12. prosince, případné aktuální změny v počtech v pátek ráno do 9.00h.).

kino Pasáž

Vstupné 70,- Kč

bude hrazeno ze SRPŠ třídní učitelé nahlásí počty žáků  p. Vetché

a ta ve spolupráci s 

p. Kišovou filmové představení zaplatí.

Organizačně zajišťuje filmové představení
L. Vetchá

V týdnu

18.-22.12

Vánoční Louskáček, vánoční tvoření, vánoční besídka

VII.A L. Vetchá

IX.A  J. Čechová

Pondělí 18.12.

Muzikoterapie "Hravé dopoledne s bubínky"

Z 23

IX.C Pospíšilová

Pondělí 18.12.-  19.12.

Vánoční turnaj - Společenské a deskové hry

C22

I.A L. Duranová

VI.A B. Vejtasová

Úterý

19.12.

METODEK vánoční – mezitřídní projekt

C 22

VII. B Němcová

II.A. J. Hortová

 

Úterý

19.12. od 9:00h.

Vzdělávací program v Muzeu Vysočiny "NASTÁVÁ VÁNOČNÍ ČAS"

 

IX.A J. Čechová

Středa 20.12.

od 9:00h

"Vánoční tvoření s rodiči"       

Z 23

IX.C A. Pospíšilová

Středa

20.12.

Vánoční posezení s dětmi a rodiči

C 22

II.A. J. Hortová

Středa

20.12. od 8:30h.

Muzeum Vysočiny – „Nastává vánoční čas“ 

 

VIII.A- H. Kolorosová

Středa

20.12.

Tvoření s paní Dušovskou (vánoční dárek)

IX.C R. Němcová

Čtvrtek 21.12.

Vzdělávací akce Alternátor  „Proč žárovka svítí“

 

IX.B M. Syrová

VI.A B. Vejtasová

IV. A Z. Nejezchlebová

22. 12. v 11:15 hodin na školním dvoře (v případě mimořádně nepříznivého počasí v tělocvičně) se všechny třídy sejdou na

SVÁTEČNÍ SETKÁNÍ - ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM; máte -li chuť a energii obohatit setkání nějakým roztomilým příspěvkem (zpěv, tanec, recitace, živé obrazy.......fantazii se meze nekladou), dejte vědět do IX.A

Zapojení do dalšího ročníku celorepublikové sportovní akce  -  "Sazka olympijský víceboj" - Duranová, Vejtasová, Nejezchlebová, Hortová, Němcová, Syrová, Križanová, Pospíšilová. Pokud by měl zájem něko další, nahlásí se p.uč. Duranové   
V průběhu prosince – Vánoční náměstí - návštěva tradičních trhů, vánoční atmosféra      Karlovo náměstí                                      II.A. J. Hortová, IV.B- M. Križanová, VIII.A- H. Kolorosová

V průběhu prosince – Vánoční stromeček – třídní projekt IV.B   C 22    IV.B- M. Križanová

 

INTERNÁT

5. 12. 2017  16:30 - 17:30  Mikulášská, p. vych. Křivánková, Kučerová, p. Hortová, as. pedagoga p. Ujčíková
13. 12. 2017   14:30 - 16:30  Nepečené pečení - vánoční cukroví, p. vych. Křivánková
20. 12. 2017   14:30 - 16:30  Betlémy - zámek Třebíč, p. vych. Křivánková
21. 12. 2017   15:00 - 17:00  Posezení u Vánočního stromku, p. vych. Křivánková, Kučerová
Během měsíce: - Canisterapie
                          - Vánoční trhy Karlovo náměstí
 ŠKOLNÍ DRUŽINA

  5. 12. 2017   13:30 - 15:00  Čertovská diskotéka, I., II. a III. vých. sk., p. vych. Nováková, Kučerová, Tomancová
  6. 12. 2017   13:30 - 14:30  Zdobení perníčků s Charitou, II. vých. sk.,p. vych. Kučerová, zaměstnanci Charity Třebíč
14. 12. 2017   13:00 - 15:00  Kuchaříčci - pečení perníčků, I. a III. vých. sk., p. vych. Nováková, Tomancová

Během měsíce: - Poslech koled, výroba dárečků a přáníček, zvyky a tradice
                               - Vánoce u nás a ve světě
                               - Vánoční trhy Karlovo náměstí

                          Od 12.12- 10.1.   Výstava výrobků ŠD a výtvarného  kroužeku  íČKO Třebíč

Třídní učitelé sdělí písemně zákonným zástupcům žáků termín vánočních prázdnin tj. začátek sobota

23. prosince 2017 a ukončení  v úterý  2. ledna 2018.  Výuka bude opět zahájena ve středu  3. ledna 2018.

Třídní učitelé poučí žáky o bezpečnosti na období vánočních  prázdnin, při zimních sportech a zapíší do třídních knih. Třídní učitelé, zejména ve vyšších ročnících, provedou poučení žáků v oblasti prevence návykových látek – alkohol, kouření, drogy atd. vzhledem k silvestrovským oslavám konce roku a provedou zápis do třídních knih.