Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Přehled akcí a úkolů na duben 2018

  1. Provozní záležitosti  školy, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro žáky školy


 

Termín

Úkoly/akce

Místo konání

Účast /

pověření realizace


 

Čtvrtek 5.4.


 

Zdravá 5 – výukový program


 

C22

I.A., II.A, IV.A, IV.B, VI.A, VII.B, IX.B, IX.C  s třídními učiteli


 

Čtvrtek 5.4.

v 8:30  hodin

Vzdělávací program "KAREL ČAPEK" 

MK Třebíč

IX. A J. Čechová


 

Pátek 6.4.

3. vyučovací hodina

Jarní sportovní den

C22

I.A., II.A, IV.A, IV.B, VI.A, VII.B, IX.B, IX.C s třídními učiteli


 

Pátek 6.4.

10:00-16:00hod.

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

(třída  I. A, V. A ukončí vyučování po 4. vyučovací hodině, zapsat žákům do středy 4.4.)

C 22, ředitelna

ředitel školy

R. Zavadilová, zástupci ředitele


 

Pondělí 9.4.

Divadelní představení

Divadlo Pasáž

IX. B, VI. A., IV. A s třídními učiteli


 

Úterý 10.4.


 

METODEK třebíčský – mezitřídní projekt

C22

VII. B – R. Němcová

II.A    - J. Hortová


 

Čtvrtek 12.4.

od 11:00hod.

 K - centrum Noe


 

VIII.A H. Kolorosová


 

Čtvrtek 12.4.

MK Modřínová

IX.B M. Syrová

VI.A B. Vejtasová


 

Pátek 13.4.

Návštěva knihovny - téma Večerníčky

IX.C  P. Machátová

VII. B – R. Němcová


 

Úterý 17.4.

Návštěva Městské policie

II.A. – J. Hortová

IV.B – M. Križanová

IX.C  P. Machátová

IX.B M. Syrová

VI.A B. Vejtasová

IV.A Z.Nejezchlebová

VII. B – R. Němcová


 

Středa 18.4.


 


 

Vzdělávací program „O Třebíči“

Infocentrum Třebíč

VII. B –R.  Němcová

II.A    - J. Hortová

IV.B – M. Križanová


 

Středa 18.4.

Bowling


 

Bowling u Kmotra

II.A. – J. Hortová

IX.B M. Syrová

VI.A B. Vejtasová


 

Středa 18.4.

Jarní biojarmark

Karlovo náměstí

II.A. – J. Hortová


 

Středa 18.4.

Infocentrum (film o Třebíči), v rámci mezitřídního projektu Metodek

VII. B – R. Němcová


 

Čtvrtek 19.4.


 

Den Země

Karlovo náměstí

II.A    - J. Hortová

IV.B – M. Križanová

V.A -  J. Chudobová


 

Čtvrtek 19.4.

Bowling u Kmotra spojený s občerstvením (sponzorský dar  od firmy Yashica ke DNI DĚTÍ)

Kmotr Třebíč

IX.C  P. Machátová


 

Pátek 20.4.

od 9:00hod.

  1. pomoc do škol - Sanitka

C22

VIII.A H. Kolorosová


 

Pondělí

16.4. - 20.4.

Čistá Vysočina 2018

Park Lisčí, Lokalita Borovičky

Všechny třídy mimo rehabilitačních, rukavice a pytle zajišťuje pan školník


 

Pondělí  23. 4.

ve 13, 00 hod.

C 22 – třída I. A

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí šk. roku 2017/2018

zúčastní se jí všichni pedagogičtí pracovníci / kromě vychovatelů  ŠD a internátu, kteří konají výchovnou činnost u dětí a asistentů pedagoga/.

Ukončení výuky po čtvrté vyučovací hodině

třídní učitelé oznámí zákonným zástupcům žáků do  středy 11. 4.

Školník  připraví třídu  pro konání pedagogické rady.


 

Úterý 24.4.

Vzdělávací program v Muzeu Třebíč

IX.B M. Syrová

VI.A B. Vejtasová

IV.A Z.Nejezchlebová


 

23.4. - 27.4.

Projektový týden Bezpečnost v přírodě

IX.C  P. Machátová


 

24., 25., 26.4.

8.30 - 11.30 h

Tvoření v Senior Pointu, , Sbližování generací XII.

Vejtasová, Nováková a děti z výtv. kroužku


 

Středa 25.4.

Lego education, téma Abeceda (RC Damiján)

IX.C  P. Machátová


 

Čtvrtek 26.4.

Čistá Vysočina - spolupráce s MK Modřínová

IX.B M. Syrová

VI.A B. Vejtasová


 

Čtvrtek 26.4.

Návštěva Městské knihovny – pobočka Modřínová

Městská knihovna


 

II.A. – J. Hortová

IV.B – M. Križanová


 

Pondělí 30.4.

8.00 – 11.40 hod.

Pálení čarodějnic "ČARODKY" relaxační program na školní zahradě (program bude upřesněn; masky čarodějnic a špekáčky na opékání se budou hodit)

Třídní učitelé ve svých třídách

 8:00 -  9:00  příprava ve třídách
 9:00 -11:40  průběh akce

Pálení čarodějnic - táborák, opékání, hry

/požární preventista A. Adámek zajistí povolení u HZS kraje Vysočina /

Ukončení výuky po čtvrté vyučovací hodině

třídní učitelé oznámí zákonným zástupcům žáků do  pondělí 23.4.

zahrada na  C22

Akci organizačně zajistí  a připraví

p. Malec

p. Kučerová

p. Matyášová

p. Čechová

L.Musil


 

Čtvrtek 3.5.

9:00-11:00hod.

Školní kolo Atletického čtyřboje

Vyučování  bude  tento den ukončeno ve 12:35 hod. Třídní učitelé tuto informaci písemně sdělí rodičům žáků do středy 25. dubna.

Sokolský stadion

Pod Kostelíčkem

J.Čechová, A.Adámek

IX. A L. Malec

VII.A+ výběr V.A

L. Vetchá

VIII.A H. Kolorosová


 

Čtvrtek 10.5. 

začátek v  9:00hod.

předpokládaný konec ve 12:35hod.

Okresní kolo Atletického čtyřboje ZŠ praktických a speciálních.

Tento den zůstanou třídní učitelé ve svých třídách

( 9.A + 7.A – L. Malec, 8.A - H. Kolorosová).

Vyučování  bude  tento den ukončeno ve 12:35 hod. Třídní učitelé tuto informaci písemně sdělí rodičům žáků do středy 3. května.

Všichni soutěžící žáci  naší školy se sejdou v 8.00hod. na pracovišti Cyrilometodějská a spolu s vybranými pomocníky z IX. A odejdou pod vedením L. Kučerové na Sokolský stadion.

Sokolský stadion

pod Kostelíčkem

ředitel závodu

A. Adámek,

M. Šelle, J. Čechová, A.Jirglová, L. Vetchá

D. Špačková-zdravotník

L. Kučerová,

družstva chlapců a dívek ZŠ Třebíč a ZŠ a PŠ Mor. Budějovice


 

+ dle zájmu třídy školy jako diváci


 

INTERNÁT

   4. 4. 2018  15:00 - 16:00  íČKO Třebíč, p. vych. Křivánková

10. 4. 2018  14:30 - 17:30  Damián - Lego Education Nehradov, p. vych. Křivánková

18. 4. 2018  16:00 - 17:30  Kuličkiáda, p. vych. Křivánková

25. 4. 2018  15:00 - 16:00  Dopravní hřiště Borovina, p. vych. Křivánková

26. 4. 2018  17:00 - 18:00  Čarodky - opékání špekáčků, p. vych. Křivánková


 

Během měsíce:     Úklid okolí internátu

                              Jarní práce na zahradě

                              Canisterapie
ŠKOLNÍ DRUŽINA

  12. 4. 2018  13:45 - 14:45  Eucanistika - netradiční výtvarné techniky, I. a II. vých. sk., p. vych. Nováková, Kučerová

19. 4. 2018  13:45 - 14:45  Navlékání korálků - soutěž, I. a II. vých. sk., p. vych. Nováková, Kučerová


 

Během měsíce: Úklid v okolí školy

                          Stromy a rostliny v našem okolí - kresba, koláže


 

V průběhu měsíce:  - projektový den -  Znáš dobře Třebíč? V. A  J. Chudobová


 

V průběhu měsíce: Termín odevzdání výtvarných počinů do soutěže "PLATIDLA MINULÁ, SOUČASNÁ A BUDOUCÍ" se posouvá na 13. dubna

Další aktivity projektu "MARATON II" budou upřesněny.  -  J.Čechová


 

V průběhu měsíce: Metodek třebíčský - vycházky k památkám Třebíče
                                     výšlap do Ptáčova nebo Trnavy (podle toho, jak pokvetou koniklece)
                                     tvoření s paní Dušovskou (dárek pro maminky k svátku)
                                     Budišov - návštěva zámku (výstava vycpaných zvířat), termíny budou upřesněny


 


 

10.4.

11:00

C22

7.+8.+9.A

PČR –Drogy z pohledu policie

PČR –Bude mi patnáct

Vet+Kol+Čech


 

12.4.

11:00

C22

8. + 9.A

K-centrum NOE

Kol+Čech


 

17.4.

8:30

MP

2.A+4.A+

4.B+9.C

Návštěva služebny MP

Hort+Nej+

Križ+Mach


 

17.4.

9:30

MP

6.A+1.A+

7.B+9.B

Návštěva služebny MP

Vej+Dur+

Něm+Syr