Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Přehled akcí a úkolů na červen 2018


 

  1. Provozní  záležitosti  školy, kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro žáky školy


 

Termín

Úkoly/akce

Místo konání

Účast /

pověření realizace

Pátek 1.6.

Preventivní projekt MARATON II

9 - 11 hodin v 9.A  vyhlášení výsledků aktivity "DROGY ZNÁM, ALE NEUŽÍVÁM"; finanční dílnička na téma "Nástrahy ve světě peněz"

J. Čechová

L. Vetchá

Pátek 1.6.

Pohádková cesta (MDD)

VII.B R. Němcová

Pátek 1. 6.

Dětský den

C22

třídy ZŠ speciální + I.A , IV. A

L. Duranová,

Z. Nejezchlebová

Pondělí 4.6.

Divadelní představení  "O medvědu Ondřejovi"

MKS Třebíč

VII.B R. Němcová

IX.C P. Machátová

Úterý 5.6.

Výlet do ZOO Jihlava (v případě špatného počasí bude přeloženo)

VII.B R. Němcová

Středa 6.6.

Lego education - téma Čísla

Z 23

IX.C P. Machátová

Čtvrtek 7.6.

Výlet  Okříšky

IX.C P. Machátová

Čtvrtek 7.6.

8.45 – 12.45hod.

Projekt Maraton 2 – adrenalinové dopoledne - Outdoor resort Březová


 


 

vybraní žáci 2.stupně

J. Čechová

L. Vetchá

Pondělí 11.6.

Návštěva ZOOkoutku v Pokojovicích (v rámci projektu Metodek)

VII.B R. Němcová II.A J. Hortová

IV.B – M. Križanová

Úterý 12.6.

Šiklův mlýn – výlet v rámci projektu GP Zdravé město Třebíč

II.A  - J. Hortová


 

Úterý 12.6.

odjezd v 8,00hod. od školy

Školní výlet „Planetárium Brno“  / akce bude v rámci školního výletu/

Program v planetáriu v 10,00hod.

Předpokládaný odjezd  z Brna  11,30-12,00 hod.

Návrat mezi 13,00 – 13,30 ke škole.


 

VIII.A H. Kolorosová

VII.A L. Vetchá

Prosím vybrané vstupné se seznamem zúčastněných za třídu (žáci + rodiče) odevzdat nejpozději do pátku 8.6. a případné změny v počtech ihned nahlásit.  Děkuji.  Vetchá L.

Středa 13.6. – 15.6.

1. - 3. hodina ve cvičné kuchyni

Týmová soutěž v přípravě pokrmů "HOSPODAŘENÍ S PENĚZI"

IX. A J. Čechová

Středa 13.6.

Tvoření v Domovince, Sbližování generací XII.

B. Vejtasová,

p. Nováková, děti z výtvarného kroužku

Středa 13.6.

Zkrácená verze projektového dopoledne Jarní hrátky pro děti z MŠ Benešova (prosím o prostor školního hřiště a zahrady, případně tělocvičnu, pokud bude špatné počasí zhruba do 11ti hodin)

VII.B R. Němcová

Středa 13.6.

Muzeum Třebíč "Za poklady do muzea"

IX.C P. Machátová

Čtvrtek 14.6.

Návštěva knihovny Modřínová

VI.A B. Vejtasová,

IX.B M. Syrová,

I.A    L.  Duranová

Čtvrtek 14.6.

Brtnice - Program Pohádkový zámek

VII.B R. Němcová

Do pátku  15. 6.

Zápis žáků do školní družiny a internátu na školní rok 2018/2019.          Vedoucí vychovatelka předá řediteli školy kopie přihlášek  do ŠD a do  internátu školy pro příští školní rok.  Seznamy žáků předá řediteli v elektronické podobě.

vedoucí vychovatelka  L. Kučerová

Pátek 15.6.

Návštěva Labyrintu Třebíč

IX.C P. Machátová

VI.A B. Vejtasová, IX.B M. Syrová,

 I.A L.  Duranová

V týdnu od 18.- 22.6.

Tradiční opékání špekáčků s rodiči

VI.B Zavadilová,

IX.C Machátová,

II.B Bartíková

Pondělí 18. 6.


 

Metodek letní, bezpečnost během letních prázdnin

C22

VII.B R. Němcová

II.A J. Hortová

Pondělí 18. 6.

ve 13:00hod.

C 22 – třída I. A

Pedagogická rada za 4. čtvrtletí  šk. roku 2017/2018  zúčastní se jí všichni pedagogičtí pracovníci ( kromě vychovatelů  ŠD a internátu, kteří konají výchovnou činnost u dětí a asistentů ped.)

Ukončení výuky po čtvrté vyučovací hodině – třídní učitelé oznámí zákonným zástupcům žáků do pátku 15. 6.

Školník  připraví třídu pro konání pedagogické rady. Asistenti s pracovní dobou přesahující 4. vyuč. hodinu odcházejí na výpomoc do ŠD.

Úterý 19.6.

Návštěva zahradnictví

IX.C P. Machátová

Středa 20.6.

Výlet do Náměště nad Oslavou s Domovinkou,

projekt Sbližování generací XII., prohlídka zámku,

exkurze do řeznického muzea a kavárničky Vrátka  s dílničkami 

VI.A, IX.B, I.A, VII. B, IV. A - Vejtasová, Syrová, Nováková, Duranová, Němcová, Nejezchlebová

Čtvrtek 21.6.

Vlastivědná procházka do Stříteže

IX.C P. Machátová

Čtvrtek 21.6.

Muzeum Třebíč  „Za poklady do muzea“

VI.A B. Vejtasová,

IX.B M. Syrová,

I.A    L.  Duranová

IV.A Z. Nejezchlebová

Čtvrtek 21.6.

Návštěva Městské knihovny – pobočka Modřínová

Městská knihovna


 

II.A. – J. Hortová

IV.B – M. Križanová

Pátek 22.6.

Tvoření s p. Dušovskou

VII.B R. Němcová

Pátek 22.6.

9:00  - 11:40 hodin

Fotbalový „SRANDAMATCH“ s žáky

Vyučování bude ukončeno po 4. vyučovací hodině

TU zapíší informaci žákům nejpozději ve středu 20.6.  

soupisky směřujte do IX.A do 19.6.

J. Čechová, L. Vetchá

A. Adámek, L. Malec,

L. Musil, ředitel

Pondělí 25.6.

Letní šipkovaná (orientace v terénu, bezpečnost v lese)

VII.B R. Němcová

Pondělí 25.6.

Návštěva Muzea Vysočiny

VII.A L. Vetchá

Pondělí 25.6. – 28.6.

Třídní projekt "LOUČÍME SE SE ŠKOLOU"

IX. A J. Čechová

Úterý 26.6.- 28.6.

Vítání prázdnin

VII.A L. Vetchá

Úterý 26.6.

Návštěva solné jeskyně

VI.A B. Vejtasová,

 IX.B M. Syrová,

 I.A    L.  Duranová

Středa 27.6.

od 9:0hod.

U Kuchyňky akce "RAFTY S MĚSTSKOU POLICIÍ"

vybraní žáci (seznam bude upřesněn)

Středa 27.6.

od 9:30-10:30hod.

Akce „Hurá na prázdniny - Bowling u Kmotra“

sponzorsky podpořeno YASHICA reklamní agentura

Všechny třídy ZŠ speciální + I.A, IV.A

Akci organizačně zajišťuje I. Kadulová

termín bude upřesněn -(koncem června)  od 11.00 do 12.00 hod.

Bowling u Kmotra

V.A     J. Chudobová

VIII.A H. Kolorosová

Čtvrtek 28.6.


 

Posezení s rodiči /prarodiči při příležitosti ukončení školní docházky Nely Flídrové

VII.B R. Němcová

Čtvrtek 28.6.

8:00- 8:45 hod

Předávání vysvědčení vycházejícím žákům

C 22, Z 23

R. Němcová,

J. Čechová

M. Syrová

P. Machátová

Pátek  29. 6.

8:00- 8:45 hod

Předávání vysvědčení

C 22, Z 23

Třídní učitelé

Pátek 29.6.

Ukončení činnosti internátu

INTERNÁT

 4. 6. 2018  15:00 - 16:00  Malování na chodník, p. vych. Křivánková

 6. 6. 2018  15:00 - 17:00  Dny bez úrazů - Dopravní hřiště Borovina, p. vych. Křivánková

11. 6. 2018  16:00 - 17:00  Káťa a Škubánek - divadelní představení knihovna Třebíč, p. vych. Křivánková

12. 6. 2018     8:00 - 14:00  GP Zdravé město Třebíč - Ve zdravém těle zdravý duch VI.- celodenní turisticko  poznávací a naučný program - Šiklův mlýn, p. vych. Křivánková, p. Ujčíková

20. 6. 2018  15:30 - 17:00  GP Zdravé město Třebíč - Ve zdravém těle zdravý duch VI. - letní bobing, stanování na zahradě internátu p. vych. Křivánková

27. 6. 2018  15:00 - 17:00  Hurá na prázdniny - soutěže a opékání špekáčků - Dopravní hřiště Borovina, p. vych. Křivánková

28. 6. 2018  15:00 - 17:00  Rozloučení se školním rokem - diskotéka, pizza, p. vych. Křivánková

Během měsíce: Koupání v soukromém bazénu


 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 1. 6. 2018  13:30 - 15:00  Den dětí - zábavné odpoledne na školní zahradě, I. a II. vých. sk., p. vych. Nováková, Kučerová

 7. 6. 2018  13:30 - 14:30  Soutěž ve skákání přes švihadlo, I. a II. vých. sk., p. vych. Nováková, Kučerová

12. 6. 2018     8:00 - 14:00  GP Zdravé město Třebíč - Ve zdravém těle zdravý duch VI.- celodenní turisticko  poznávací a naučný program - Šiklův mlýn, p. vych. Nováková, Kučerová

20. 6. 2018  15:30 - 17:00  GP Zdravé město Třebíč - Ve zdravém těle zdravý duch VI. - letní bobing, p. vych. Nováková, Kučerová

28. 6. 2018  13:00 - 14:30  Diskohrátky - loučení se školním rokem, I. a II. vých. sk., p. vych. Nováková, Kučerová

Pátek 22. 6. Poplach PO na všech pracovištích / zodpovídá A. Adámek, J. Matyášová, /  zapsat do požárních knih

V průběhu měsíce června : Během června je otevřena výstava v IC Třebíč v bazilice s názvem:

Moda a automobily před 100 lety, na níž se některé třídy zdařile podílely, lze navštívit zdarma v otvíracích hodinách IC.

V průběhu měsíce června : koncem června výšlap do přírody – VIII. A H. Kolorosová

V průběhu měsíce června : finanční dílnička na téma "Životní situace - svatba" IX. A J. Čechová 

V týdnu od  4. 6. - 8. 6. proběhnou školní výlety. Pedagogický doprovod – třídní učitel ( + příslušný  asistent pedagoga ), V případě účasti  dalšího  pedagoga netřídního učitele je třeba informovat příslušného zástupce ředitele.

Třídní učitelé předají seznamy žáků, kteří se výletu neúčastní do pondělí  4. 6. 2018 na C 22 A. Adámkovi a na  Z23

J. Matyášové.

Správci místností a kabinetů odevzdají pí. Kišové písemně zpracované na PC návrhy na vyřazení zničeného, poškozeného a neupotřebitelného  či morálně zastaralého majetku ( DDHM, DHM, PRE ) a učebních pomůcek do 29. 6.