Vážení rodiče,

              naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikany či kyberšikany. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. Aby se nám to dařilo, je nutná spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence, výchovného poradce či ředitele školy). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

 

KRIZOVÝ PLÁN

 

PROJEKT "MARATON"

Od března do listopadu 2017 je za pomoci grantového programu "Zdravé město - Prevence kriminality a drogové problematiky" realizován dlouhodobý koncepční projekt "MARATON" se zaměřením na primární prevenci. V rámci projektu proběhne pět bloků zaměřených na preventivní témata, která se jeví jako nejproblematičtější: záškoláctví, šikana, kyberšikana, agrese- terorismus a rozvoj finanční gramotnosti.

Z AKTIVIT PROJEKTU

"Hospodaření s penězi"

"Pokladnička"

"Outdoor Resort Březová"

"Letiště"

 

 

JAK RODIČE ROZPOZNAJÍ KYBERŠIKANU?

 

 

Dítě může být elektronicky šikanované, když:

!

náhle přestane používat počítač

!

často mění chování a nálady

!

před cestou do školy trpí bolestmi břicha nebo hlavy

!

je nervózní nebo nejisté při čtení e-mailů nebo SMS zpráv v mobilu

!

nechce/bojí se chodit do školy nebo vůbec mezi lidi

!

je rozčilené, expresivní nebo frustrované při odchodu od počítače

!

se vyhýbá rozhovoru o tom, co dělá na počítači

!

se stane nepřirozeně uzavřené vůči kamarádům nebo rodině

!

chodí „za školu“

!

zhorší se jeho prospěch ve škole

!

vystupuje ustrašeně

!

má smutnou náladu

!

je apatické, někdy naopak nezvykle agresivní

!

ztratilo zájem o učení

!

má poruchy soustředění

!

vrací se ze školy pozdě

!

špatně usíná, má noční můry

Dítě může elektronicky šikanovat, když:

!

rychle vypíná monitor nebo zavírá programy v počítači, když se přiblížíte

!

tráví u počítače dlouhé hodiny v noci

!

je rozčílené, pokud nemůže nečekaně použít počítač

!

se přehnaně u počítače směje

!

se vyhýbá hovorům o tom, co na počítači vlastně dělá

!

používá několik online účtů nebo adres, které ani nejsou jeho

!

pokud se nesvěří samo (což je výjimečné), měl by se rodič ptát (na vztahy ve třídě, kamarády)

Desatero bezpečného internetu pro rodiče

1. Poznávejte internet spolu s dětmi

Buďte jedním ze zdrojů poznání internetu pro své dítě. Pro rodiče i děti je prospěšné, když poznávají internet spolu. Pokuste se nalézt stránky, které jsou zajímavé a zábavné.

2. Dohodněte si doma pravidla používání internetu
Pokuste se dohodnout s dítětem jasná pravidla – zde jsou některé tipy z čeho začít:
- Používání osobních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail)
- Jak se chovat k ostatním na internetu (chat, e-mail, výměnné zprávy)
- Jaké druhy webových stránek jsou OK a které jsou ty špatné

3. Upozorněte dítě, aby bylo opatrné při sdělování osobních údajů
Mnoho webových stránek pro děti požaduje registraci pro přístup k jejich obsahu. Je důležité vědět kdy, kde a jaké osobní informace je možné prozradit. Základním pravidlem může být, že dítě by nemělo nikomu dát své jméno, telefon nebo fotku bez vašeho souhlasu.

4. Mluvte o možném riziku osobní schůzky s internetovým „kamarádem“
Internet může být dobrým místem pro vzájemné poznání dětí a nalézaní nových přátel. Je ovšem důležité, aby děti nechodily samy na schůzky s cizími lidmi, které poznaly na internetu, bez vědomí a doprovodu dospělých nebo přátel, kterým důvěřují . V každém případě by rodiče měli předem takovou schůzku povolit.

5. Naučte své dítě být zdravě kritickým k internetu
Většina dětí užívá internet ke zlepšení a obohacení svých školních znalostí a osobních zájmů. Uživatelé netu si ovšem musí uvědomit, že ne všechny informace tam jsou správné. Naučte své děti jak získané informace ověřovat porovnáním alternativních zdrojů na stejné téma.

6. Nebuďte příliš kritičtí k internetovým bádáním svého dítěte
Děti se mohou náhodou dostat na webové stránky určené dospělým. Pokud dítě úmyslně vyhledává takové stránky, uvědomte si, že je pro ně přirozené být zvídavé. Zkuste to využít k rozhovoru o takovém obsahu a zkuste s ním dohodnout pravidla podobného chování.

7. Informujte odpovědné orgány o obsahu na internetu, který považujete za nezákonný
Je důležité, abychom všichni přijali zodpovědnost za obsah webu a ohlásili materiál, který považujeme za ilegální. Tím pomůžeme předcházet nezákonným aktivitám, jakými jsou dětská pornografie, pokusy lákat děti prostřednictvím chatů, e-mailů nebo výměnných zpráv.

8. Posilujte dodržování netikety
Netiketa (netiquette) je soubor neformálních pravidel chování na internetu. Zahrnují zdvořilost, mluvit spisovně a neobtěžovat ostatní. Děti, stejně jako dospělí, by neměly číst cizí poštu a měly by respektovat autorská práva.

9. Poznávejte jak dítě používá internet
Je potřeba vědět, jak se vaše dítě chová na internetu a co preferuje. Ať vám ukáže, jaké webové stránky s oblibou navštěvuje a co tam dělá. Také získání technických dovedností vám usnadní přijímat správná rozhodnutí ohledně užívání internetu vaším dítětem.

10. Pamatujte – kladné stránky internetu převažují nad těmi zápornými
Internet je vynikající nástroj pro vzdělání i oddech dětí. Pobízejte je, aby byly zvědavé a odhalovaly všechny možnosti, které internet poskytuje.

 
 Zdroj:SAFT Gross-European survey (2003), www.saftonline.org