Třídnictví ve školním roce 2017/2018:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA + ZŠ PRAKTICKÁ (7.,8.,9.roč.) :  
I. A (1., 2. roč.) Mgr. Ladislava Duranová
IV. A (3., 4. roč.) Mgr. Zdeňka Nejezchlebová
V. A (5., 6. roč.) Mgr. Jana Chudobová
VII. A (7. roč.) Mgr. Lucie Vetchá
VIII. A (8. roč.) Mgr. Hana Kolorosová
IX. A (9.roč.) Mgr. Jana Čechová
   
ZŠ SPECIÁLNÍ:  
II. A (1., 2., 3. roč.) Mgr. Jaroslava Hortová
IV. B (4. roč) Mgr. Martina Križanová
VI. A (5., 6. roč.) PaedDr. Blažena Vejtasová
VII. B (6., 7., 9., 10. roč.) Mgr. Renata Němcová
IX. B (9., 10. roč) Mgr. Martina Syrová
IX.C (7., 9., 10. roč.) Mgr. Pavla Machátová
   
REHABILITAČNÍ TŘÍDY:  
II. B (2., 4., 10. roč.) PaedDr. Ludmila Bartiková
VI. B (3., 6., 8., 9. roč.) Mgr. Renata Zavadilová
   
  učitelé bez třídnictví ve šk. r. 2017/2018:
  Bc. Leoš Malec
   
   
školní družina: čtyři oddělení 1. a 2. stupně 
vedoucí vychovatelka Lenka Kučerová
vychovatelky Bc. Marie Handlířová, Bc. Ludmila Nováková, Dis. Linda Tomancová
internát: Miroslava Křivánková
zájmové kroužky:

logopedie


 

výtvarný kroužek

bazální stimulace

canisterapie

cvičení s hudbou

sportovní kroužek

Mgr. Jaroslava Matyášová

Mgr. Ladislava Duranová

 

PaedDr. Blažena Vejtasová

Mgr. Ladislava Duranová

Mgr. Karla Podešvová, Jana Novotná

Mgr. Ladislava Duranová

Bc. Leoš Malec


 

odborné pracovny:

výtvarná dílna

snoezelen
školní dílna
cvičná kuchyňka

učebna logopedie a individuální výuky
tělocvična, školní pozemek, zahrada a arboretum
(pro výuku pěstitelských prací a  tělesné výchovy školní družinu,
odpočinek a zábavu)

školní jídelna: zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance školy
ceny obědů od 1. 1. 2018: 
pro žáky I. stupně (do 10 let věku):   24 Kč
pro žáky II. stupně (od 11 do 14 let): 26 Kč
pro žáky od 15 let:     28 Kč